Vliv tuků na činnost mozku

Evropský výzkum úlohy tuku pro oddálení stárnutí mozku byl rozšířen novou studií prováděnou v Německu. Na univerzitě v Heidelbergu byl zahájen výzkum úlohy lipidů v prevenci neurodegenerace mozku spojené se stárnutím a prevenci Alzheimerovy choroby (AD), fatálním onemocněním ovlivňujícím funkci mozku, která je nejběžnější neurodegenerativní poruchou obyvatel EU, postihující asi třetinu populace.

Přestože příčina vzniku AD není ještě zcela objasněna, některé zásadní pochody účastnící se jejího vzniku byly odhaleny již před dvaceti lety. Podle současných vědeckých poznatků závisí vývoj této choroby ve většině případů na několika environmentálních a genetických faktorech. Asi v pěti procentech případů je choroba způsobená mutací tří různých genů. Hlavním účastníkem procesu způsobujícího AD je amyloidový prekurzorový protein (APP). Tento protein se běžně vyskytuje ve většině buněk a pomocí proteázových enzymů se z něho mohou oddělit sekce proteinu známé jako A-beta. Sekce A-beta se časem akumulují v mozku a tvoří hustý amyloidní chomáč nebo plak. Tento plak se do jisté míry tvoří u všech lidí, ovšem ne u všech se vyvine AD. Zdá se, že specifická forma A-beta, pojmenovaná A-beta 42, zvyšuje pravděpodobnost vývoje AD speciálně v mladším věku. Proto bylo úsilí o léčbu, resp. prevenci AD, směrováno na snížení produkce A-beta 42, nebo schopnost mozku ji odstranit. Jeden z posledních výzkumů AD ukázal, že cholesterol zvyšuje aktivitu proteázových enzymů odpovědných za produkci A-beta. Léčba pacientů s AD pomocí léků snižujících cholesterol (statinů) vykázala slibné výsledky ve smyslu snížení produkce A-beta 42. Hladinu cholesterolu je možno ovlivnit rovněž stravou. V rámci programu Flair-Flow 4, podporovaného Evropskou komisí, byl na univerzitě v Heidelbergu zahájen v roce 2002 projekt pod názvem Lipidiet, zaměřený na vývoj a hodnocení úlohy lipidů ze stravy a příslušných potravinových aditiv v prevenci a léčbě AD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *