Věda na trase Praha – Brusel

Představitelé projektu Česká hlava pořádali v polovině května besedu na téma „Věda a technika v České republice po vstupu do Evropské unie“ a téměř do posledního místa plný konferenční sál Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce v Praze měl možnost vyslechnout názory nejen předních odborníků z tuzemska, ale i ze sídla Evropské komise v Bruselu.

Přislíbená účast současných českých vládních špiček vzala za své kvůli neodkladnému jednání Parlamentu ČR, a tak k očekávané konfrontaci názorů mezi pracovníky vědy a výzkumu a předsedou vlády Vladimírem Špidlou, místopředsedou Petrem Marešem a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Petrou Buzkovou nedošlo. Proslovů se tak ujali pozvaní zástupci z vysokých škol, vědy, výzkumu i průmyslu a vystoupení vesměs všeobecně vyzdvihovala přínos, který by přinesl vstup České republiky do EU. Konkrétnější informace pak nabídl živý telemost. Na řadu dotazů z Prahy reagovali ze sídla Evropské komise v Bruselu Roland Schenkel, zástupce generálního ředitele Společného výzkumného centra, a Hugh Richardson, zástupce generálního ředitele pro výzkum. Evropská komise mimo jiné připravuje a koordinuje programy na podporu rozvoje vědy a techniky. Podle jejích květnových informací se po přistoupení nových členských států zvýší počet pracovníků v oblasti výzkumu, zatímco podíl HDP věnovaný na výzkum poklesne. Akční plán investic do výzkumu má za cíl zvýšit objem investic do výzkumné činnosti v EU na 3 % HDP a zvýšit tím do budoucna konkurenceschopnost Evropy. S přistoupením deseti nových členských států v roce 2004 se počet pracovníků ve výzkumu zvýší o 10 %, ale zároveň dojde ke statistickému snížení celkového podílu výzkumu a vývoje na hrubém domácím produktu z 1,92 % na 1,87 % (údaje z roku 2000). Komise ale zároveň upozorňuje, že v několika nových členských státech, Českou republiku nevyjímaje, rostly výdaje na výzkum od roku 1995 rychleji než v průměru za celou dosavadní EU. Podle posledních údajů ministerstev odpovídajících za oblast výzkumu má většina budoucích členských států reálné plány na postupné posilování výzkumu.

Poklidnou a až nekriticky proevropsky zaměřenou atmosféru konference rozproudilo vystoupení Miroslava Ševčíka z Liberálního institutu. „Evropská unie je něčím úplně jiným, než byla v šedesátých nebo sedmdesátých letech. Původně vznikla proto, aby bourala bariéry. Nyní jsou ovšem jejím prostřednictvím stavěny nové.“ Na mysli měl především bující byrokratizaci, která postupně může přivést EU k záhubě. „Nabízím srovnání. Boží desatero mělo 42 slov, prohlášení o nezávislosti amerických států 311 slov a nařízení Evropské unie o dovozu karamelových bonbonů 25 911 slov…“ Ševčík dále zdůraznil, že nikdy v historii nevstupovalo do EU deset zemí najednou, navíc tak ekonomicky zaostalých. „Osobně bych byl spíše pro variantu zatím do společenství nevstupovat, protože v krátkodobém horizontu nám to nic nepřinese.“ Realita je však taková, že Česká republika s největší pravděpodobností do EU vstoupí. „Do budoucna je jasné, že není možné dělat vědu pro vědu. Je třeba vyřešit, kde se vlastně výzkum bude dělat, zda se kompletně nepřesune do vysokých škol. Stejně tak je třeba změnit způsob financování, protože mám pocit, že za 13 let se v tomto směru nic nezměnilo. Jistě, vznikla Grantová agentura, ale o účelnosti rozdělování financí nejsem přesvědčen,“ uzavřel Miroslav Ševčík, kterému vzápětí oponoval předseda Grantové agentury ČR Josef Syka. „Ze státního rozpočtu plyne do oblasti výzkumu a vývoje necelých 14 miliard korun. Grantová agentura z toho dostává zhruba 1,2 miliardy. Ještě před čtyřmi lety bylo rozdělování našich prostředků mezi vysoké školy a ústavy Akademie věd zcela vyrovnané. Nyní směřuje 50 % na projekty z vysokých škol, na projekty ústavů Akademie věd 40 % (pozn. red.: zbylých 10 % putuje na projekty resortních výzkumných ústavů a soukromých subjektů),“ argumentoval Syka a vrátil se k polemice na téma ČR a EU. „Souhlasím, že nás čeká velký nárůst administrativy a chápu přednesené argumenty. Přesto se domnívám, že vstup České republiky do Evropské unie je věcí pozitivní.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *