V našem těle má všechno své místo

Každý z nás je zázrakem spontánní organizace: z jediného oplodněného vajíčka vzniká složitý systém specializovaných tkání a náležitě rozmístěných orgánů. Výzkumníci z bostonského Forsythova institutu a z Harvardu udělli velký pokrok k vysvětlení tohoto procesu. Zjistili, že v okamžiku, kdy se embryo skládá z pouhých čtyř buněk, začne elektrický gradient probouzet geny, které rozeznávají levou stranu od pravé.

„Věděli jsme, že něco podněcuje spouštění rozdílných genetických dějů a funguje jako hlavní plán vývoje – a podle naší teorie se to děje od samého začátku,“ tvrdí biolog Michael Levin z Forsythova institutu. Společně se svými spolupracovníky použil k měření elektrického napětí v žabích a kuřecích embryí fluorescentní barvivo, citlivé na elektřinu. Díky tomu mohli výzkumníci identifikovat mechanismus, odpovědný za toto elektrické napětí: bylo jím drobné iontové čerpadlo, umístěné na povrchu buněk. Toto čerpadlo se nachází na jedné straně embrya ve čtyřbuněčné fázi a dokazuje, že zárodek dokáže rozlišit pravou a levou stranu pouhé dvě hodiny po oplodnění. Výzkumníci pak použili látky, kterými v dalším zárodku iontové čerpadlo vyřadili z provozu – tyto buňky se vyvinuly v orgány, které se nedokázaly uspořádat do normální pravolevé konfigurace.

Díky podobným pokusům vědci zjistili, že podobná elektrická pole pomáhají regulovat růst tkání i v dospělém věku. „Když například přijde mlok o nohu, otevřená rána vyzařuje zřetelné elektrické pole, které urychluje formování nového údu,“ řekl Levin. „Pokud toto elektrické schéma vyzkoušíte na myších, naleznete navlas stejnou regeneraci tkání.“ Vědci nyní zkoumají, jak by bylo možné tyto poznatky využít při nežádoucím vývoji tkání – jako například u rakovinného bujení – nebo při uzdravování poraněných lidských orgánů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *