Tisková konference Akademie věd České republiky

Tiskový odbor Akademie věd České republiky pořádá tiskovou konferenci na téma „Týden vědy a techniky 2003“, ve čtvrtek 23. října 2003 v 10:30 h, v místnosti č. 108 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Akademie věd České republiky pořádá ve dnech 3.–9. listopadu 2003 Týden vědy a techniky 2003. Spolupořadateli jsou Britská rada, Velvyslanectví Francouzské republiky, Americké vědecké informační středisko, o. p. s., Grantová agentura ČR a Krátký film Praha a. s. Sponzorem Týdne vědy a techniky 2003 je Řízení letového provozu České republiky, s. p., mediálním partnerem Český rozhlas 1-Radiožurnál. Tiskový odbor AV ČR i letos nabízí přednášky a besedy pro studenty a veřejnost, včetně besedy u kulatého stolu Ženy ve vědě a mezinárodního diskusního kulatého stolu na téma Odliv mozků, evropská integrace… a co dál?! Britská rada připravila interaktivní program Poznejte náš Supergenostroj, připraveno je i několik výstav z oblasti vědeckého výzkumu. Součástí Týdne vědy a techniky 2003 jsou jako obvykle Dny otevřených dveří na pracovištích AV ČR.

Tiskové konference se zúčastní:

  • doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně AV ČR
  • Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., místopředseda AV ČR
  • Elizabeth White, zástupkyně ředitelky Britské rady
  • Dr. Ing. Dominique Le Masne, atašé pro vědu a technologii Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR
  • Mark A. Canning, 1. tajemník Velvyslanectví USA
  • prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, předseda Grantové agentury ČR
  • Mgr. Karel Hájek, generální ředitel a předseda představenstva Krátký film Praha a. s.
  • Tiskovou konferenci bude moderovat Mgr. Monika Muchová, vedoucí Tiskového odboru AV ČR.

Informace: Mgr. Jana Olivová, Tiskový odbor AV ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *