Archiv štítku: Zlepšovací návrhy

Patenty včera a dnes

Vynálezy, patenty, užitné vzory, zlepšovací návrhy, prostě nová technická řešení, vyžadují ochranu. Právní úprava vztahů z vytvoření a uplatnění výsledků technické tvůrčí činnosti a průmyslové estetiky má mimořádný význam nejen pro ochranu osobních a majetkových práv jejich tvůrců, ale zejména pro hospodářský a technický rozvoj společnosti.

Právní ochrana má svou hlubokou historii. Za první chráněný vynález je považováno zařízení k odvodňování dolů, za něž bylo uděleno privilegium v roce 1315 panu Konrádovi. Za první zákonnou úpravu ochrany vynálezů lze však považovat až císařský patent (literae patentes) z roku 1832 vydaný Františkem II. Podle tohoto patentu, ve smyslu projevu vůle panovníka, bylo uděleno za dvacet let jeho uplatňování přes 5000 privilegií na vynálezy. Na sklonku 19. století byl pro rakouskou část monarchie vydán nový patentový zákon č. 30 říšského zákoníku ze dne 11. ledna 1897, který platil na území Československa v podstatě až do 31. 3. 1952. Je zajímavé, že způsob přihlašování patentů se dodnes příliš nezměnil.

Pokračování textu Patenty včera a dnes