Archiv štítku: Zhoubné nádory

Už naučili rakovinu umírat

Tým anglických vědců z Cancer Research UK v Londýně dospěl k velmi zajímavému objevu a postupu, který může mít rozhodující vliv na metody léčby rakoviny. Angličané totiž naučili umírat rakovinové buňky.

Každá lidská buňka má v sobě zabudovány hodiny, které jí sledují, jak dlouho má žít. Tyto biologické hodiny buňky souvisí s telomerami. Telomery najdete na konci chromozomů, jejichž konce jsou tvořeny opakujícími se motivy nukleotidů tvořících DNA. Telomery jsou důležité pro technické zabezpečení struktury a stability chromozomů při jejich rozdělování a replikaci během dělení buňky. Telomery u savců jsou složeny z opakujících se sekvencí DNA. V telomerách se stále dokola opakuje šest písmen genetického kódu (dvakrát thymin, jednou adenin a třikrát guanosin) tedy: TTAGGG. Telomery lidských chromozomů obsahují obvykle 3000 až 20 000 písmen – tedy zhruba 500 až 3400 základních motivů TTAGGG. Telomery jsou značky, které buňce označují, kde chromozom začíná a kde má konec. Jak buňky rostou a množí se, jejich telomery se každým pomnožením o něco zkrátí. S věkem se nám tedy telomery zkracují a každá nová generace buněk našeho těla je má kratší a kratší. Když telomery chybí nebo jsou moc krátké, spustí se proces stárnutí buňky a buňka umře.

Pokračování textu Už naučili rakovinu umírat

V Praze o rakovině prsu a plic

Měsíc březen byl pro českou medicínu ve znamení dvou významných diskusních fór. Akademie věd ČR uspořádala Evropský týden mozku, který přesahoval teritorium medicíny, ovšem zcela zaslouženě patřila mnohem větší pozornost IX. dnům profesora Staška zaměřeným na chemoradioterapii zhoubných nádorů. Jejich nosnými tématy byly léčba nádorů prsu a terapie rakoviny plic.

Pokračování textu V Praze o rakovině prsu a plic