Archiv štítku: Start-up

Vinna není jen vláda, ale i firmy

Finanční situace české vědy a yvýzkumu rozhodně není nijak růžová. Na tom se shodli téměř všichni účastníci III. mezinárodního fóra vědy a techniky Česká hlava, které se konalo v polovině června v Kongresovém centru Praha. Mezi účastníky se objevila řada vzácných hostů včetně prezidenta České hlavy Arnošta Lustiga, lídra české elity a žijící legendy české literatury a publicistiky. Probírala se velmi vážná témata.

Zatímco USA investují do výzkumu a vývoje 2,8 % HDP a západoevropské země 1,99 %, v České republice se na tuto oblast vynakládá pouze 1,3 %. Je to částka velmi nedostatečná, zejména porovnáme-li rozdíl v objemu HDP. Svůj podíl na této neutěšené situaci však nenese pouze vláda a parlament, ale i průmyslové podniky. I ty totiž u nás investují do vědy a výzkumu mnohem méně, než je tomu zvykem ve vyspělých zemích. Proto bylo hlavním tématem letošního ročníku fóra zvoleno „Uplatnění vědy a výzkumu v průmyslu“.

Pokračování textu Vinna není jen vláda, ale i firmy