Archiv štítku: Psychiatrie

Nadace Dagmar a Václava Havlových ocenila matematika a filozofa Petra Vopěnku

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 každoročně uděluje svou výroční cenu významné vědecké osobnosti, která zásadním způsobem přesáhla hranice svého oboru. Za rok 2004 se stal laureátem prof. Petr Vopěnka, DrSc. (69), vynikající český matematik a filozof, skutečně monumentální a renesanční postava české vědy.

Pokračování textu Nadace Dagmar a Václava Havlových ocenila matematika a filozofa Petra Vopěnku

Povodně a posttraumatický stres

Katastrofální povodně, které v letech 1997 a 2002 zasáhly Českou republiku, přivedly vedení Grantové agentury ČR k ojedinělému nápadu vyhlásit na podzim roku 2002 mimořádnou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na téma komplexní ochrany proti nepříznivým změnám klimatu naší země, jejímž cílem bylo také shromáždit vědecké informace o příčinách a následcích takových klimatických jevů. Přijato bylo celkem 31 přihlášek (23 jich bylo z různých důvodů vyřazeno). Přinášíme informaci o jednom z projektů, který je zvláštní tím, že jako jediný vyšel z oblasti společenských a lékařských věd; řešitelem úkolu (a příjemcem grantu) byl MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., z Psychiatrického centra v Praze (jako vedoucí týmu). Projekt byl prezentován pod titulem Vliv povodní v roce 2002 v České republice na psychický stav postižených obyvatel. Uvádíme ho ve znění (s nutnými redakčními úpravami), jak jej zveřejnila Grantová agentura ČR.

Cílem projektu bylo sledovat změny psychického stavu u osob postižených traumatickou událostí, jakou byly povodně v ČR v roce 2002. Zjišťovali jsme přítomnost a závažnost zejména úzkostných a depresivních příznaků a výskyt posttraumatické stresové poruchy v časovém odstupu osmi měsíců po události. Dalším cílem bylo zjistit mezi postiženými změny v užívání návykových látek (alkohol, cigarety a jiné drogy).

Pokračování textu Povodně a posttraumatický stres