Archiv štítku: Preparát

Transant

Nové české transdermální profylaktické antidotum proti nervově paralytickým látkám.

Nervově paralytické látky (NPL), dříve také nazývané bojové organofosfáty, patří bezesporu k nejaktuálnějším bojovým chemickým látkám současné doby. Sarin, cyklosarin, soman, tabun a VX jsou hlavními reprezentanty aktuálních NPL. Hrozba jejich zneužití je na jedné straně limitována existencí Úmluvy o zákazu chemických zbraní a o jejich likvidaci (vstoupila v platnost 29. 4. 1997), ale na druhé straně existují státy, které úmluvu nepodepsaly a představují tak stále hrozbu použití chemických látek proti člověku. Úmluva navíc nelimituje teroristické skupiny, které již dvakrát NPL (sarin) použily – v r. 1994 v Matsumotu a v r. 1995 v tokijském metru. Navíc jsou obecně látky ze skupiny organofosfátů (do které NPL patří) používány v průmyslu jako změkčovadla, hydraulické kapaliny, pro nehořlavé úpravy, ve veterinární či humánní medicíně jako léčiva či jako sloučeniny k výzkumu nervových funkcí. Nejširšího používání dosáhly tyto látky v zemědělství jako insekticidy. Nejsou tedy vyloučeny a jsou či byly demonstrovány otravy těmito látkami, ať již profesionálního, suicidálního nebo náhodného charakteru. Přestože látky používané v civilu mají daleko nižší toxicitu než aktuální NPL (avšak stejný mechanismus účinku i zásady terapie intoxikací), jsou výsledky získané pro vysoce toxické NPL velmi dobře použitelné i v civilní praxi. Není proto překvapením, že výzkum týkající se účinku, diagnózy, terapie i profylaxe těmito látkami je ve středu zájmu nejen vojenských, ale i civilních výzkumných ústavů či vysokých škol na celém světě. Svědčí o tom řada sympozií a kongresů, např. ve Švédsku, Chorvatsku, Německu, Švýcarsku, Finsku, Řecku, USA i u nás. Ke zvládnutí antidotní terapie je nutno znát mechanismus účinku a na tomto základě hledat možné terapeutické přístupy.

Pokračování textu Transant