Archiv štítku: Patenty

Využití polymerních nosičů keratinocytů pro krytí kožních defektů

Problémy spojené s léčbou rozsáhlých popálenin byly v minulosti řešeny používáním různých krytů, od úplně jednoduchých systémů, jako jsou obvazy, mastný tyl, kryty tvořené biologickými materiály až po novější systémy, které využívají speciálně vypěstované kožní buňky – keratinocyty. Pokračování textu Využití polymerních nosičů keratinocytů pro krytí kožních defektů

Z bioplastické bomby podivná kauza?

Během léta proběhlo malým českým „vesmírem“ nových technologií a průmyslu vzrušení. Lékař a biochemik MUDr. Petr Wojnar (48) ohlásil poměrně přesvědčivým a viditelným způsobem nástup své patentované technologie výroby biologických plastů. Základem jeho vynálezu je škrob, součástí materiálu je polyetylen. Výrobky se samy rozpustí po několika letech, ale lze je vyrobit i tak, že se rozpustí za pár dnů. Prostě dokonalý ekoplast, z něhož lze například vyrobit i láhev. Pokračování textu Z bioplastické bomby podivná kauza?

Patenty, vzory, ochranné známky

Národní patentový systém veřejnoprávní ochrany jedinečných technických řešení počal v roce 2003 procházet obdobím očekávaných kvalitativních i kvantitativních změn spojených především s přístupem České republiky k Evropské patentové úmluvě.

Pokračování textu Patenty, vzory, ochranné známky

Evropa zlepšuje patentové systémy

Vstupem do Evropské unie získala Česká republika ještě kvalitnější integrovaný přístup do databází a patentových organizací chránících duševní vlastnictví a může s nimi účinně spolupracovat. Velmi užitečný je pro českou vědeckou a technickou komunitu Evropský patentový, informační a dokumentační systém (EPIDOS). V Praze nedávno proběhla mezinárodní konference, která se zabývala právě programem EPIDOS.
Pokračování textu Evropa zlepšuje patentové systémy

Patenty včera a dnes

Vynálezy, patenty, užitné vzory, zlepšovací návrhy, prostě nová technická řešení, vyžadují ochranu. Právní úprava vztahů z vytvoření a uplatnění výsledků technické tvůrčí činnosti a průmyslové estetiky má mimořádný význam nejen pro ochranu osobních a majetkových práv jejich tvůrců, ale zejména pro hospodářský a technický rozvoj společnosti.

Právní ochrana má svou hlubokou historii. Za první chráněný vynález je považováno zařízení k odvodňování dolů, za něž bylo uděleno privilegium v roce 1315 panu Konrádovi. Za první zákonnou úpravu ochrany vynálezů lze však považovat až císařský patent (literae patentes) z roku 1832 vydaný Františkem II. Podle tohoto patentu, ve smyslu projevu vůle panovníka, bylo uděleno za dvacet let jeho uplatňování přes 5000 privilegií na vynálezy. Na sklonku 19. století byl pro rakouskou část monarchie vydán nový patentový zákon č. 30 říšského zákoníku ze dne 11. ledna 1897, který platil na území Československa v podstatě až do 31. 3. 1952. Je zajímavé, že způsob přihlašování patentů se dodnes příliš nezměnil.

Pokračování textu Patenty včera a dnes