Archiv štítku: Nezaměstnanost

Snadné vítězství Konráda Henleina v roce 1935

Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), ustanovená Konrádem Henleinem dne 1. října 1933 a přejmenovaná 30. dubna 1935 na Sudetendeutsche Partei (SdP), vstupovala do parlamentních voleb na jaře v roce 1935 jako nový politický subjekt. SdP se po úředním zákazu německých negativistických politických stran (na základě zákona na ochranu republiky) dne 4. října roku 1933, jimiž byly Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) a Deutsche Nationalpartei (DNP), podařilo získat většinu jejich stoupenců. Strana šla do voleb záměrně bez jasně zformulovaného politického či volebního programu, aby se s ní mohl identifikovat co možná největší počet německých voličů. Získala 65 % německých hlasů. K jejímu vítězství přispěly také výsledky sárského plebiscitu konaného v lednu 1935, ve kterém se 91 % obyvatel Sárska vyslovilo pro příslušnost k Německu. Víceméně šeptanou propagandou pak SHF šířila zvěsti, že „nastávající volby budou jakousi formou plebiscitu, jenž připraví cestu k připojení zněmčeného území k Německu“.

Pokračování textu Snadné vítězství Konráda Henleina v roce 1935

Kdo chce práci, musí dělat

Touha cestovat a přitom ještě vydělat peníze je lidskou přirozeností. Poznávat cizí země a zajímavé lidi, zdokonalit se v jazyku i získat spoustu nových kamarádů chce každý mladý člověk. V ovzduší dusivé domácí nezaměstnanosti se najdou Češi, kteří zcela korektním způsobem zajišťují dobrou práci stovkám lidí v cizině. Zní to šíleně v zemi, kde středoškoláci a vysokoškoláci chodí se svými diplomy na úřad práce. České hlavy se však nevěší, české hlavy to řeší.
Pokračování textu Kdo chce práci, musí dělat