Archiv štítku: Nádory

Záření které pomáhá

Řada pacientů z Prahy a Středočeského kraje se pravděpodobně ani nemohla dočkat okamžiku, kdy bude opět v provozu oddělení RTG raimg dioterapie. Stalo se s tím rozdílem, že už nebudou se svými potížemi cestovat v hlavním městě do ulice Klimentská, nýbrž na Karlovo náměstí. V prostorách tamní Fakultní polikliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice bylo na počátku února slavnostně otevřeno nové oddělení.

Přednosta Onkologické kliniky VFN doc. Dr. Luboš Petruželka si pochvaloval: „Byl pořízen nový přístroj na rentgenové ozařování. Kromě protinádorového ozařování povrchových metastáz je určen také pro paliativní ozařování některých vybraných metastatických lokalizací. Kromě toho je určen k nenádorové protizánětlivé nebo analgetické radioterapii, která se týká především ozařování zánětlivých nebo degenerativních procesů u starších nemocných. Týká se to populace nad 50 let věku, kde se tyto nemoci více vyskytují, jistě přispěje ke zkvalitnění života,“ ujišťuje tento špičkový odborník a dodává. „Indikací, přestože se musejí provádět s mírou, je velké množství a nemocných stále přibývá. Je to jeden z malých, ale významných krůčků, který ocení především nemocní této skupiny.“ Vedoucí RTG radioterapie je MUDr. Zdena BednÁřovÁ, která zodpovídá za provoz oddělení a vybudování pracoviště s novým přístrojem pro ni bylo velkou výzvou, jak ostatně vyplyne z následujícího rozhovoru.

Pokračování textu Záření které pomáhá

Nové protinádorové léčivo z „české kuchyně“

Jmenuji se Petr Sova, narodil jsem se 13. listopadu 1965 v Bratislavě v rodině vysokoškolských učitelů. V roce 1971 jsme se přestěhovali do Hradce Králové, kam rodiče přešli na nově zřízenou Farmaceutickou fakultu UK. V Hradci Králové jsem absolvoval Gymnázium J. K. Tyla, kde jsem v roce 1985 maturoval. Má cesta k vysokoškolskému vzdělání byla poněkud komplikovaná vzhledem k tomu, že jsem neskrýval svůj postoj k tehdejšímu režimu, což se odrazilo v určité politické diskriminaci. Po maturitě jsem pracoval několik let jako dělník v různých profesích a později jako laborant na katedře farmakologie a toxikologie na farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Tam mě velice zaujala problematika přípravy a preklinického testování léčiv, a proto jsem se rozhodl pro studium na této fakultě. Vykonal jsem přijímací zkoušky a byl jsem převeden na Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Vzhledem k tomu, že jsem nezměnil své názory, stal jsem se po nějaké době opět dělníkem, tentokrát v Bratislavě ve skladu léčiv n. p. Medika.

Pokračování textu Nové protinádorové léčivo z „české kuchyně“

VIII. dny profesora Vladimíra Staška

Komplexní onkologické centrum, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Ústav radiační onkologie Bulovka a Onkologický léčebný ústav v Nové Vsi pod Pleší pořádaly ve dnech 21. a 22. 3. 2003 v Praze VIII. dny profesora Vladimíra Staška.

Proběhly za velkého zájmu odborníků a téměř zanedbatelné účasti sdělovacích a osvětových prostředků. Snad kvůli válce v Iráku nebo limitované možnosti propagace. Ve své odborné části byly Staškovy onkologické dny věnovány dvěma oblastem onkologie. První část byla zaměřena na nádory trávicího traktu, které patří mezi nejčastější zhoubné novotvary a podílejí se téměř jednou čtvrtinou na celkové úmrtnosti pro zhoubný nádor. Incidence těchto nádorů v České republice (s výjimkou karcinomu žaludku) za posledních 20 let stoupá. Významně stoupl například výskyt karcinomu slinivky, jehož incidence z pozice poměrně vzácného nádoru vzrostla na 24 nových případů ročně na 100 tisíc obyvatel v České republice. Nejvyšší incidenci mají nádory tlustého střeva a konečníku – 145 nových případů ročně na 100 tisíc obyvatel. Ve výskytu těchto nádorů bohužel drží Česká republika světový primát, neboť během posledních 20 let jejich výskyt stoupl o 190 %. Léčba onemocnění trávicího traktu v České republice je na úrovni světového standardu, nicméně je třeba říci, že tyto nádory celosvětově patří do skupiny nádorů s relativně omezenou citlivostí na systémovou léčbu a zůstávají zde některé kontroverzní otázky, které především byly tématem letošního programu.

Pokračování textu VIII. dny profesora Vladimíra Staška