Archiv štítku: Molekulární biologie

Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.: Jsme na konci začátku

Z televizních obrazovek, rádií, časopisů a různých serverů to na člověka jen prýští. Jsou to zprávy se společným jmenovatelem »kmenové buňky«. Je to o budoucnosti, o naději, o lepším lidském zdraví, tkáňových náhradách. Do toho se však míchají až poněkud bulvárně pojaté zprávy o klonování zvířat, lidí, o potenciálu vyrábět génie nebo zabijáky »přes kopírák«. Občan je maten na tzv. vědeckém základě. Po filmových plátnech a televizních obrazovkách běhají supermani a zrůdy, mnohdy se z toho vytrácejí souvislosti, někdy i realita a bohužel i etika… Špičkový český odborník s mezinárodním renomé v oboru fyziologie reprodukce a výzkumu kmenových buněk prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., výzkumný pracovník Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV, nám v tom udělá trochu pořádek.

Pokračování textu Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.: Jsme na konci začátku

VIII. dny profesora Vladimíra Staška

Komplexní onkologické centrum, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Ústav radiační onkologie Bulovka a Onkologický léčebný ústav v Nové Vsi pod Pleší pořádaly ve dnech 21. a 22. 3. 2003 v Praze VIII. dny profesora Vladimíra Staška.

Proběhly za velkého zájmu odborníků a téměř zanedbatelné účasti sdělovacích a osvětových prostředků. Snad kvůli válce v Iráku nebo limitované možnosti propagace. Ve své odborné části byly Staškovy onkologické dny věnovány dvěma oblastem onkologie. První část byla zaměřena na nádory trávicího traktu, které patří mezi nejčastější zhoubné novotvary a podílejí se téměř jednou čtvrtinou na celkové úmrtnosti pro zhoubný nádor. Incidence těchto nádorů v České republice (s výjimkou karcinomu žaludku) za posledních 20 let stoupá. Významně stoupl například výskyt karcinomu slinivky, jehož incidence z pozice poměrně vzácného nádoru vzrostla na 24 nových případů ročně na 100 tisíc obyvatel v České republice. Nejvyšší incidenci mají nádory tlustého střeva a konečníku – 145 nových případů ročně na 100 tisíc obyvatel. Ve výskytu těchto nádorů bohužel drží Česká republika světový primát, neboť během posledních 20 let jejich výskyt stoupl o 190 %. Léčba onemocnění trávicího traktu v České republice je na úrovni světového standardu, nicméně je třeba říci, že tyto nádory celosvětově patří do skupiny nádorů s relativně omezenou citlivostí na systémovou léčbu a zůstávají zde některé kontroverzní otázky, které především byly tématem letošního programu.

Pokračování textu VIII. dny profesora Vladimíra Staška