Archiv štítku: Marketing

Vzdělávací a výcvikové centrum E-academy

Zatímco náš stát vynakládá na propagaci vstupu České republiky do Evropské unie nemalé finanční prostředky, existuje od počátku letošního roku ojedinělý projekt evropského významu, který využívá stále více lidí. Pokračování textu Vzdělávací a výcvikové centrum E-academy

Vinna není jen vláda, ale i firmy

Finanční situace české vědy a yvýzkumu rozhodně není nijak růžová. Na tom se shodli téměř všichni účastníci III. mezinárodního fóra vědy a techniky Česká hlava, které se konalo v polovině června v Kongresovém centru Praha. Mezi účastníky se objevila řada vzácných hostů včetně prezidenta České hlavy Arnošta Lustiga, lídra české elity a žijící legendy české literatury a publicistiky. Probírala se velmi vážná témata.

Zatímco USA investují do výzkumu a vývoje 2,8 % HDP a západoevropské země 1,99 %, v České republice se na tuto oblast vynakládá pouze 1,3 %. Je to částka velmi nedostatečná, zejména porovnáme-li rozdíl v objemu HDP. Svůj podíl na této neutěšené situaci však nenese pouze vláda a parlament, ale i průmyslové podniky. I ty totiž u nás investují do vědy a výzkumu mnohem méně, než je tomu zvykem ve vyspělých zemích. Proto bylo hlavním tématem letošního ročníku fóra zvoleno „Uplatnění vědy a výzkumu v průmyslu“.

Pokračování textu Vinna není jen vláda, ale i firmy