Archiv štítku: Know-how

Inovační podnikání v Česku

Systém inovačního podnikání v ČR je od založení Asociace inovačního podnikání ČR (dále AIP ČR) základem pro její činnost jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR. Tvoří základní know-how AIP ČR, byl založen a dále rozvíjen v průběhu praktické činnosti AIP ČR v tuzemsku a se zahraničními partnery. AIP ČR je téměř 10 let iniciátorem a v součinnosti se svými členy a partnery hlavním subjektem Systému inovačního podnikání v ČR. Tento systém vytváří Inovační infrastrukturu ČR. AIP ČR tím naplňuje svoji základní funkci občanského sdružení.

Pokračování textu Inovační podnikání v Česku

Vdechněte život laboratořím

Vysoké školy trápí zastaralost jejich technického vybavení. Experti soudí, že v současnosti je na „odpis“ na 80 procent všech přístrojů. Vinu na tom má nejen minimální objem peněz, které do vědy a výzkumu investuje stát, ale podle mnohých analytiků i skutečnost, že se vysoké školy nesnaží samy hledat náhradní zdroje. Školné je zatím politicky neprůchodné. Zvlášť technickým vysokým školám by tak mohla pomoci spolupráce s průmyslem.

Pokračování textu Vdechněte život laboratořím