Archiv štítku: Isaac Newton

Struny, superstruny a M-teorie

Když sir Isaac Newton uvedl do světa svou mechaniku, zdálo se být „vymalováno“. V 18. a 19. století však bylo nutno Newtonův matematický aparát přizpůsobit pokrokům vědy a vzniku nových oborů založených na studiu elektromagnetismu. Vznikla tak klasická teorie pole, kterou záhy po objevení elektronu doplnila kvantová mechanika. Když pak americký fyzik Albert Michelson dokázal, že světlo se pohybuje konstantní rychlostí v každém směru a vzhledem ke každému pozorovateli, přibyla brzy zásluhou Alberta Einsteina speciální teorie relativity. V kvantové mechanice se s ní začalo počítat pod pojmenováním relativistická kvantová teorie pole. Speciální teorii relativity pak Einstein doupravil do dnešní podoby obecné teorie relativity. Ale ani teď „vymalováno“ není. Obecná teorie relativity a kvantová teorie pole je podle standardního modelu stále neslučitelná. Avšak vypadá to, že cesta ke spojení těchto teorií a tedy finální cesta k teorii velkého sjednocení by se mohla vést přes malé jednorozměrné objekty, kterým říkáme struny, a jejich fundamentální protějšky – membrány.

Pokračování textu Struny, superstruny a M-teorie