Archiv štítku: Homo sapiens

Homo sapiens sapiens

Homo sapiens sapiens – moderní forma Homo sapiens se objevila teprve před 120 000 lety. Moderní lidé mají průměrnou mozkovou velikost asi 1350 ccm, čelo zvedá se ostře, lišty obočí jsou velmi malé nebo nepřítomné, brada je vysunutá, kostra vzpřímená. O vývoji svědčí nález cromagnonské kultury staré 40 000 let, charakteristické používáním širší palety surovin k výrobě nástrojů (např. kost, paroh, slonovina), výrobou oděvů, používáním rytiny a řezby, zdobením věcí denní spotřeby, výrobou ozdob, zpodobňováním lidí a zvířat, dokonce výrobou hudebních nástrojů, našly se velkolepé jeskynní malby staré 20 000 let. Pokračování textu Homo sapiens sapiens

Australopithecus afarensis

Australopithecus afarensis – existoval mezi 3,9 a 3,0 milionu let. Díky četným nálezům je tento druh poměrně kompletní a dobře popsaný. Obličej má nízké čelo, kostní lištu přes oči, plochý nos, takřka žádnou bradou, čelisti jsou vystouplé, zadní zuby velké. Lebka se podobá opičí, ale zásadní rozdíl je v zubech. Špičáky jsou výrazně menší než u opic, avšak větší než např. u Homo sapiens. Pokračování textu Australopithecus afarensis

Homo heidelbergensis

Homo heidelbergensis je považován za archaickou formu Homo sapiens, datované stáří je 500 000 let. Různorodá skupina lebek má rysy Homo erectus a moderních lidí, velikost mozku je větší než erectus a menší než u současných lidí, lebka je více zakulacená než u erectus. Kostra a zuby jsou méně robustní než u erectus, ale robustnější u dnešních lidí. Patrné jsou ustupující čela a brady. Není jasná dělicí čára pozdním erectus a archaickým sapiens.

Indonéská senzace – hobit!

Totální antropologickou senzaci vyvolal v listopadu objev týmu indonéských a australských vědců v jeskyni na indonéském ostrůvku Flores.

Našli kosterní pozůstatky osmi lidí malého vzrůstu (kolem 100 cm) a jedna kostra byla prakticky kompletní. Experti ji označili za kostru dospělé asi třicetileté ženy, která zemřela před 18 000 lety. Oficiální vědecký termín zní: Homo floresiensis.

Veřejnost, včetně té vědecké, je okamžitě překřtila na hobity. Před 18 000 lety byla tělesná výška dospělého Homo sapiens téměř 160 cm. Staré záznamy se však zmiňují o trpasličích lidech na tomto ostrůvku v 16. století. Hobiti tedy zřejmě existovali ještě před 500 lety, což zase od příběhů v Tolkienových literárních fantaziích není propastná vzdálenost.

Homo floresiensis je považován za dosud neznámý lidský druh. Byl asi metr vysoký, měl mozek velký zhruba jako šimpanz, žil v jeskyni, vyráběl kamenné nástroj, živil se lovem zvěře. Byl na ostrově izolován a jeho evoluce zřejmě nevyžadovala vysoký vzrůst.

Antropologové se však přou, zda určení Homo floresiensis jako nového lidského druhu není z vědeckého hlediska předčasné a zda je vůbec stoprocentně korektní.