Archiv štítku: Hardware

Nové přístupy k návrhu adaptivních elektronických obvodů s využitím evoluce

Počítačoví inženýři se často při konstrukci počítačů a algoritmů inspirují v biologii. Typickým příkladem jsou evoluční algoritmy inspirované Darwinovou evoluční teorií, které se objevily v 60. letech, ale velké popularity se jim dostalo až začátkem 90. let minulého století. Evoluční algoritmus pracuje s populací bitových řetězců reprezentujících kandidátní řešení problému. Počáteční populaci počítač vygeneruje náhodně, další populace jsou generovány s využitím operátorů, jako jsou např. křížení a mutace, pracujících s těmito řetězci. Do dalších populací se s větší pravděpodobností dostanou ty řetězce, které představují lepší řešení zadaného problému. Kvalitu řetězců určuje tzv. účelová funkce, ve které je zakódována specifikace řešeného problému.

Pokračování textu Nové přístupy k návrhu adaptivních elektronických obvodů s využitím evoluce