Archiv štítku: Etický kodex

Nebylo by co aplikovat

Českou vědeckou událostí měsíce dubna byl nesporně XXVIII. akademický sněm Akademie věd ČR, který volil nové členy, schvaloval etický kodex výzkumného pracovníka a také výroční zprávu o hospodaření a vědecké činnosti.

Pokračování textu Nebylo by co aplikovat