Archiv štítku: Deprese

Psychowalkman, fenomén pro expanzi lidského vědomí

V roce 1986 předpověděl americký psycholog a vědec Michael Hutchison, že éra přístrojů pro expanzi lidského vědomí právě přichází. Od tohoto data, kdy byla také vyrobena první série těchto přístrojů pro širokou veřejnost, se fenomén zvaný AVS přístroj – lidově „psychowalkman“ – nezadržitelně šíří po světě.

Odvaha některých reklamních i nezávislých informací o AVS přístrojích (psychowalkmanech) je velká. Uvádí se, mimo jiné, že AVS přístroj dokáže zvýšit koncentraci až o 50 %, okamžitě zbavit únavy a stresu nebo samovyléčit některé psychosomatické potíže, např. nespavost či deprese. Ovšem i když některá reklamní tvrzení občas přehánějí, v zásadě je to pravda. Vývoj fenoménu „psychowalkman“, při němž byly uděleny i 2 Nobelovy ceny, trval bezmála 50 let a určitě stál za to. AVS přístroje zvyšující kapacitu mozku pracují na základě přesných fakt o fungování lidského mozku a organismu. Americký vědec Prof. PhD. Thomas Budzinski, který působil v letech 1980 až1986 jako šéf psychologických výzkumů v NASA a Pentagonu, popisuje:

„Fyziologové a psychologové například zjistili, že i v bdělém stavu využíváme jen asi desetinu mozkové kapacity. Pomozme si přirovnáním: v supermoderním závodním autě se po dálnici ploužíte dvacetikilometrovou rychlostí na jedničku jen proto, že vám nikdo neřekl o existenci řadicí páky. Stejně je tomu s mozkem. Mozek v sobě prostě ukrývá mnohem víc schopností, mnohem víc paměťové a myšlenkové kapacity, než se nám doposud zdálo. A jako řídicí centrum organismu dokáže mozek při probuzení vědomí i efektivněji řídit celé tělo. AVS přístroje jsou geniální v tom, že dokážou tuto nevyužitou kapacitu mozku a tělesných biorytmů nastartovat.“

Pokračování textu Psychowalkman, fenomén pro expanzi lidského vědomí

Povodně a posttraumatický stres

Katastrofální povodně, které v letech 1997 a 2002 zasáhly Českou republiku, přivedly vedení Grantové agentury ČR k ojedinělému nápadu vyhlásit na podzim roku 2002 mimořádnou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na téma komplexní ochrany proti nepříznivým změnám klimatu naší země, jejímž cílem bylo také shromáždit vědecké informace o příčinách a následcích takových klimatických jevů. Přijato bylo celkem 31 přihlášek (23 jich bylo z různých důvodů vyřazeno). Přinášíme informaci o jednom z projektů, který je zvláštní tím, že jako jediný vyšel z oblasti společenských a lékařských věd; řešitelem úkolu (a příjemcem grantu) byl MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., z Psychiatrického centra v Praze (jako vedoucí týmu). Projekt byl prezentován pod titulem Vliv povodní v roce 2002 v České republice na psychický stav postižených obyvatel. Uvádíme ho ve znění (s nutnými redakčními úpravami), jak jej zveřejnila Grantová agentura ČR.

Cílem projektu bylo sledovat změny psychického stavu u osob postižených traumatickou událostí, jakou byly povodně v ČR v roce 2002. Zjišťovali jsme přítomnost a závažnost zejména úzkostných a depresivních příznaků a výskyt posttraumatické stresové poruchy v časovém odstupu osmi měsíců po události. Dalším cílem bylo zjistit mezi postiženými změny v užívání návykových látek (alkohol, cigarety a jiné drogy).

Pokračování textu Povodně a posttraumatický stres