Archiv štítku: Brno

Češi prostě tunelují rekordně a skvěle

Říci o někom, že je tunelář, má v současných českých poměrech poněkud nebezpečný nádech. Označit někoho za „supertuneláře“ už docela hraničí s vážnou mírou rizika. Přesto se najdou tací, kteří při vyslovení slova „supertunelář“ vypnou hruď. Jsou to lidé z pražské stavební firmy Subterra, jimž podařilo něco úžasného. Pokračování textu Češi prostě tunelují rekordně a skvěle

Ekologické neznamená jednoduché

Grantová agentura České republiky v roce 2004 ocenila výročními cenami tři vynikající projekty, o nichž jsme informovali v listopadovém čísle našeho časopisu. Na ocenění však bylo navrženo několik dalších pozoruhodných prací, které zaslouží alespoň malou prezentaci. Byl mezi nimi i sociologický projekt prof. RNDr. Hany Librové, CSc., z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU Brno, jenž byl publikován pod titulem: Trvale udržitelný způsob života jako marginální a jako perspektivní fenomén.
Pokračování textu Ekologické neznamená jednoduché

Slavnostní otevření – Ústavu ekologie krajiny AV ČR

Slavnostní otevření nových pavilonů pracovišť Ústavu ekologie krajiny AV ČR se uskuteční v úterý 11. listopadu 2003 ve 13:00 h v ÚEK AV ČR, Poříčí 3b, Brno. Slavnostního otevření se zúčastní prezident České republiky Václav Klaus, ředitel ÚEK AV ČR prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., a další osobnosti akademického a politického života v Brně.

Pokračování textu Slavnostní otevření – Ústavu ekologie krajiny AV ČR