Sluneční kosmické záření

Sluneční kosmické záření je to, které pochází ze Slunce. Absolutní většinu drží protony, které však mají relativně malou energii (10-100 keV). Průměrné složení pak v podstatě odpovídá složení samotného Slunce. Název »Sluneční kosmické záření« je tak trochu misinterpretací, ale má své opodstatnění. Vysokoenergetické částice (MeV a výše) mají svůj původ výhradně ze zdrojů mimo sluneční soustavu, zatímco částice ze Slunce vznikají poblíž slunečního povrchu působením magnetických polí. Slovíčko »kosmický« tak v pojmenování zůstalo proto, že energetické spektrum kosmického záření je od nejmenších energií až po ty nejvyšší zhruba spojité.

Nízkoenergetické částice ze Slunce tak ve spektru přechází na kosmické v podstatě hladce. V šedesátých letech se pak záření dařilo lépe odlišovat díky sledování spektra na kratších časových intervalech. Bylo tak možné vysledovat změny ve spektru v závislosti na sluneční aktivitě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *