Prognos – prognóza za všechny prachy?

Prognos je představitelem jakési energetické medicíny. Testuje homeopatika, alopatika, minerály, Bachovy esence, ortomolekulární přípravky, potraviny. Navrhuje terapii pro akupunkturu, magnetoterapii, fototerapii, Zapper, trakci Detel, pyramidu. Kdo ho nezkusil, prý by určitě měl! Nechejte se zmást a připravte si zhruba 2000 Kč na jednu hodinu prognos diagnostiky.

Prognos je výdobytkem firmy MedPrevent GmbH z Německa pyšnící se velkým R v kolečku, tedy značkou, která říká, že se jedná o registrovanou ochrannou známku. Je to také přístroj, jehož princip byl prý vyvinut na vesmírné stanici Mir především za usilovného výzkumu jakéhosi ruského kosmonauta W. W. Poljakowa. Má měřit energetický tok meridiánů na jejich výchozích a konečných bodech a ukazuje stav všech orgánů se kterými jsou meridiány energeticky propojeny. Upozorňuje na energetickou korelaci jin a jang orgánů, korelaci levé a pravé strany a korelaci horní a dolní části těla. Prognos prý jednak diagnostikuje, ale také léčí. Je to samozřejmě hloupost.

Prognos – na pravou míru

Prognos jako slovní spojení nelze najít v databázi národních ani mezinárodních ochranných známek platných pro Českou republiku. Přístroj tedy není oprávněn používat v ČR značku ®. Stejné matoucí informace používají propagátoři přístroje v otázce jeho výzkumu na stanici Mir a v kosmickém programu Saljut. Na stránkách přístroje PROGNOS jsou uvedeny studijní materiály o ruském kosmickém výzkumu, které obsahují mnoho nepravd a lží. Jako do očí bijící je fotografie, na které mají právě kosmonauti I. P. Volkov a O. J. Atkov provádět experiment s přístrojem Signál RD. Vtip celého příběhu je v tom, že Atkov ani žádný z Volkovů se na Saljutu nikdy nepotkali. Na fotografii je zřejmě zobrazen Atkov s kosmonautem Kizimem a určitě ne u přístroje Signal RD. Co je podstatnější, žádný z tří Volkovů – ruských kosmonautů – nemá iniciály I. P. Tady by se mohlo jednat snad jen pouze o Alexandra Volkova, ten se však s Atkovem minul o několik měsíců. Druhá hrubka se nachází u hlavního opěrného bodu přístroje Prognos. Tím je ruský kosmonaut a lékař Valerij Vladimirovič Polyakov (a nikoli W. W. Poljakow). Je známou postavou ruského kosmického výzkumu, neboť na palubě Miru strávil rekordních 437 dní (a nikoli 9 měsíců, jak uvádějí studijní materiály Prognosu) a v polovině devadesátých let ho byla plná média. Prováděl během pobytu spoustu lékařských výzkumů, ale žádný týkající se akupunktury.

Věda bez citací a bez ohlasů

To, že v technických, studijních a výzkumných materiálech jejich propagátoři lžou, však ještě neznamená, že přístroj nefunguje. Jak ale funguje, se asi jen tak někdo nedozví. Přístroj se pyšní tím, že si říká „vědecký“. Je prý převratným přístrojem vyvinutým pro dlouhodobý pobyt člověka ve vesmíru. Nyní měl být přepracován pro účely lékařské. Je to ale zřejmě holý nesmysl. Nedá se nalézt jediný výzkumný projekt ani vědecký článek. Databáze vědeckých prací Arxiv ani mnohem výkonnější portál Scirus neobsahují jedinou zmínku o testování, měření anebo rozboru funkcí. Archivy citací zejí také prázdnotou. Nikde nic, ani vidu, ani slechu.

Co tedy má umět?

Měření energetických toků meridiánů je v seriózní vědě chápáno jako šarlatánství. Nikoli proto, že něco takového je pro moderní vědu cizí, ale proto, že zastánci existence jakýchsi akupunkturních drah dosud neprokázali jejich existenci. I když bylo nesčetněkrát dokázáno, že akupunktura má pozitivní a skutečně také léčebný vliv na člověka, není možné tyto efekty připisovat sporným akupunkturním bodům. Vždyť v jejich umístění a existenci se rozcházejí samotní zastánci těchto metod. Jelikož tedy meridiány nebyly nikdy prokázány, dá se předpokládat, že jejich měření se nedá provést. Součástí dostupných informací o přístroji není jediné rozumné vysvětlení jeho fungování. Nikdo si zřejmě nelámal hlavu s tím, co vlastně přístroj měří a ukazuje. Neexistuje jediný fyzikálně relevantní popis jeho funkce. Nepíše se nikde, zda měří povrchové napětí, odpor nebo prostě jen teplotu a vlhkost. Nikdo nestanovil jeho přesnost, odchylku měření. Nikde nejsou stanoveny jednotky ani veličiny. Přesto ale vypadá velmi fundovaně.

Chceme přístroji ublížit?

Zastánce takovýchto pavědeckých blamáží doc. MUDr. Wágner, CSc., dopředu varuje. Měřením energií jin a jang „se dá velmi přesně zjistit, jak naše tělo reaguje na všechno, co jej ovlivňuje, můžeme testovat, jak na nás působí potraviny, léky, počítače, mikrovlny, mobilní telefony, biogenerátory atd. Tím přesným a citlivým přístrojem je vlastně naše tělo, Prognos jen tyto informace umí odečíst a graficky vyjádřit. Již nyní začíná být vidět, jak těžký život tento přístroj bude mít v naší společnosti, protože je to přístroj, který říká pravdu. To se mnoha výrobcům například ve farmaceutickém, potravinářském, elektrotechnickém průmyslu a dalších odvětvích vůbec nebude líbit.“ Doplnil bych tímto docenta Wágnera, že se asi nebude líbit také vědě, protože ji svým fungováním zesměšňuje a ničí pověst tvrdé práce poctivých vědeckých pracovníků. Porovnáme-li totiž Prognos s například pozitronovým tomografem, můžeme asi směle říci, že tomograf patří do koše. Vždyť nepatrné odchylky v energetických tocích tím správným meridiánem případný zhoubný nádor odhalí. Anebo ne? Prognos je u nás k dostání v základním modulu za 368 928 Kč i s DPH. Prognos diagnostika u firmy SolCor stojí 960 Kč/25 min. Řada dalších informací se nalézá na internetu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *