Pneumatiky budoucnosti

Chytré české hlavy opět vymyslely převratnou světovou novinku, tentokrát v oblasti automobilového průmyslu. Každému majiteli dopravního prostředku, kromě vlaků a tramvají, jsou zcela zřejmé zásadní nedostatky choulostivých pneumatik.

V „gumách“ je třeba často kontrolovat a upravovat tlak. Samozřejmě, vždyť vzduch přirozeně kaučukem pomalu uniká a dle známých zákonů fyziky se tlak mění v závislosti na okolní teplotě. Kdo nemá čas nebo chuť brát do rukou manometr, ten si mnohem rychleji „vymaže vzorek“, většinou na okrajích nebo ve středu pneumatik a lenoši také zaplatí více peněz za pohonné hmoty. Během výměny kola na frekventované cestě hrozí vážné nebezpečí, že vás někdo „smete“. V noci milují defekt jen schizofreničtí sebevrazi, zejména na opuštěných komunikacích. Úplně nejhorší je zvýšená pravděpodobnost havárie na podhuštěných pneumatikách, nemluvě o jejich snazším proražení.

Dohustí se sama

Statistiky z celého světa jsou nemilosrdné: „Více než polovina automobilů má nejméně jednu pneumatiku podhuštěnu o více než 20 procent!“ Další zjištění jsou pak pro bezpečnost silničního provozu zásadně alarmující: „Přestože má nutnost údržby pneumatik v povědomí 85 procent řidičů, jenom 25 procent umí použít správnou metodu k jeho zajištění a pouhých 43 procent se občas pokouší o nápravu!“ Již dlouho využívají armády celého světa různé technické prostředky automaticky udržující tlak v pneumatikách. Většinou nákladně a složitě. Inu, za peníze daňových poplatníků lze vesele jezdit i s několika průstřely kol. Pro obyčejné smrtelníky vyvíjí české hlavy nové progresivní řešení určené pro širokou veřejnost. Pneumatiky opatřené českým vynálezem si udržují tlak bez přídavných zařízení. K dohušťování se zužitkovává energie, která je jinak vrhána vniveč zvýšeným odporem podhuštěných pneumatik. Díky tomuto českému patentu jsou eliminovány jak „běžné“ úniky, tak i menší otvory způsobené „vymetáním hřebíků“. Konečně si uživatel silnic bude moci pořídit unikátní výrobek, který sejme břímě ze svého majitele a přitom si ještě prodlouží svou životnost!

Jednoduchý fígl

Základem patentu je komora umístěná podélně ve stěně pneumatiky nebo běhounu. Na podobných principech jsou založena peristaltická čerpadla, hojně využívaná v chemii a medicíně, jejich vysoce výkonné verze se často používají v námořnictví. Řešení je velice vtipné. Pneumatika při každé otáčce „přejíždí“ komoru a tlačí vzduch v ní obsažený do druhé „pevné“ komory. Protože jsou objemy obou komor přesně vypočteny, je dán i tlak, kterého je v komorách dosaženo v závislosti na vzájemném kompresním poměru obou komor. Pokud je v pneumatice tlak nižší než tlak dosažený v druhé komoře, pneumatika se „přifoukne“. Dohušťování je přerušeno, jakmile se tlak v pneumatice vyrovná s tlakem v sekundární komoře. Protože vzduch nelze „protlačit“ přes ventilek umístěný za druhou komorou, pneumatiku nelze přehustit. Největšími výhodami tohoto řešení jsou jednoduchost a vysoká spolehlivost.

Druhé řešení

Druhé „inverzní“ řešení je také založeno na dvou komorách, tentokrát v obráceném pořadí. Primární „pevná“ komora je přes ventilek spojena s vnějším prostředím. Na první komoru je napojena sekundární formovatelná komora, jež je volně otevřena do pneumatiky. Před každým odvalením kola je tlak v sekundární komoře shodný s tlakem v pneumatice. Deformace sekundární komory nasává vzduch z primární nedefomovatelné komory směrem do pneumatiky. V případě, jestliže je tlak v primární komoře nižší než atmosférický, otevře se ventilek a komora nasaje vnější vzduch. Tlak v pneumatice je vždy vyšší o množství přisátého vzduchu, a to až do situace, kdy tlak v pneumatice dosáhne požadované hodnoty dané kompresním poměrem obou komor.

Ověřeno, funguje

Nový vynález podporuje stále se zvyšující požadavky na pasivní i aktivní bezpečnost automobilů. Již dnes jsou například prosazována zařízení na monitorování tlaku v pneumatikách. V některých zemích má být uzákoněna povinná „kontrolka“ informující řidiče o podhuštěných pneumatikách. Další výzkum a vývoj ohledně českého patentu je veden těmito směry, s konečným cílem umožnit elektronicky ovládanými ventilky spolupráci se zařízeními sledujícími tlak v pneumatikách. Mimo zcela zřejmých výhod úplné automatizace huštění a sledování pneumatik se také maximálně zjednoduší, zlevní a zpřesní i veškeré vyvíjené systémy určené pro kontroly pneumatik. Principy obou patentů byly ověřeny na prototypech. Současný výzkum je zaměřen zejména na průmyslovou výrobu automobilových a cyklistických pneumatik s pracovním obchodním názvem „EnTire“. Potenciální partneři, kteří by měli zájem zastřešit odbornou nebo finanční stránku projektu, případně zájemci o více informací, se mohou obrátit na redakci nebo na společnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *