Ostrava se těší na Labyrint

Ostrava bude mít své science centrum. Bude se jmenovat LABYRINT. Je k němu ještě dlouhá cesta, protože by mělo být dobudováno a otevřeno až v listopadu roku 2005. Ale můžeme si aspoň říct: konečně!

Vědecká centra jsou v současném pojetí nikoli výzkumné instituce, nýbrž osvětové, jejichž úkolem je seznamovat veřejnost a hlavně mládež s taji vědy a techniky interaktivní a zábavnou formou. Základní myšlenka všech zařízení tohoto typu je v zapojení všech smyslů, to znamená, že všeho se lze dotknout, všechno lze „očuchat“, vše lze vidět, vše lze slyšet. V nich není zakázáno dotýkat se, ale naopak je nutno vše vyzkoušet a využít ideální příležitosti, jak lépe porozumět světu, ve kterém žijeme. Každý se může přesvědčit na vlastní kůži, na jakém principu jsou založeny vybrané jevy. Každý zdánlivě složitý vzorec je jednoduše vysvětlen na poutavých exponátech a při zábavných demonstracích. Při prozkoumávání optiky, mechaniky, akustiky, elektřiny či energie jsou zapojeny všechny smysly! Kromě stálých expozic jsou částí center i laboratoře pro mládež a dětské koutky s oddechovými exponáty, jako jsou hlavolamy a různé hry.

V metru i v továrně

„Osobně jsme navštívili již dvanáct evropských science center a s řadou z nich máme navázány kontakty ke spolupráci. V Evropě existuje řada science center různého rozsahu od 400 m2 v Scientastic museum Brusel až po La Cité des Sciences & de l’Industrie, které se rozkládá na 27 000 m2 vnitřní plochy a 150 000 m2 vnější plochy. Také počet exponátů a interaktivních modelů se pohybuje od padesáti až po několik stovek,“ uvedla Ing. Zoja Skopalová, která s myšlenkou Labyrintu přišla. První zařízení tohoto typu – Exploratorium – bylo založeno v roce 1969 v San Franciscu, kdy poprvé zazněla základní myšlenka těchto institucí: „Je lépe jednou vidět než desetkrát o tom slyšet.“ Kromě celosvětové Asociace pro vědecká a technologická centra (ASTC) v USA existuje ještě evropská ESCITE sdružující 300 členů z 25 zemí. „Líbila se nám také Technorama ve švýcarském Winterthuru, která se budovala 30 let a představuje evropskou špičku ve své oblasti. Rozkládá se na ploše 6000 m2 a pyšní se několika stovkami exponátů. Zařízení má právní formu nadace, je podporováno městem a kantonem Curych, také soukromými podniky, různými svazy a jednotlivci. Jednotlivá science centra jsou umístěna buď v již existujících prostorách – Scientastic museum v Bruselu je v podchodu stanice metra, Museo de la Ciencia Barcelona ve staré nepoužívané textilní továrně nad městem a SATROSPHERE ve skotském Aberdeenu je třeba ve starých garážích. Pro větší centra se však v současnosti budují nové objekty, často velmi atraktivní, jako např. Universum v Brémách. Science centra mají nejen země EU, ale i Maďarsko, Estonsko a Slovinsko. A Česká republika se k nim brzy připojí,“ prozradila ing. Zoja Skopalová o svých inspiracích.

Oživení na Ostravsku

Science centra jsou ve svých městech nejen středisky vzdělávání a zábavy, ale i atraktivním turistickým cílem. Menší centra mají kolem 70 000 návštěvníků ročně, střední pak 200 000 až 300 000 a ta největší, jako již zmíněné La Cité des Sciences & de l’Industrie, až dva a půl milionu návštěvníků za jeden rok. „Ostrava již dávno není městem uhlí a šedi, ale stává se z něj obchodní, kulturní, ale i technické a univerzitní centrum. LABYRINT dá Ostravě příležitost oživit moravskoslezský region a přilákat návštěvníky nejen z České republiky, ale i z Polska či Slovenska,“ dodává za celý tým Ing. Skopalová. O nic nepřijdou ani hendikepovaní, samozřejmostí bude bezbariérový přístup či překlad průvodních textů do Braillova písma. Závěrem si zkuste trošku potrápit své mozkové závity. Znáte odpovědi na tyto otázky? Je severní magnetický pól opravdu na severu? Co drží naši Zemi? Jaká je barva zvuku? Proč má pivo bílou pěnu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *