Na Bulovce se slavila padesátka

Na letošní rok připadá padesáté výročí vzniku organizované mamologické péče při Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Na Bulovce a v polovině května proběhla v jeho prostorách malá slavnost spojená s koncertem. Při té příležitosti se MUDr. Vladimíra Stáhalová, vedoucí lékařka Ústavu radiační onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FNB v osmém pražském obvodu, podělila o své pocity a čtenáře, především pak čtenářky, upozornila na chystající se novinku.

Dá se odhadnout, kolik žen tímto oddělením prošlo?

Statistiky máme k dispozici. Za 50 let existence mamární poradny prošly pracovištěm stovky tisíc pacientů.

Chystáte otevření screeningového centra pro karcinom prsu. Můžete vysvětlit, o co konkrétně půjde a co to přinese samotným pacientkám?

Screening karcinomu prsu se provádí na Bulovce po celou dobu fungování mamárního centra. V současnosti je zakoupen nový, moderní mamografický přístroj, který bude uveden do provozu během několika týdnů. Screening karcinomu prsu je určen pacientkám od 40 let věku a jde o mamografické (rentgendiagnostické) vyšetření asymptomatických pacientek jednou za 1 – 2 roky. V případě nálezu na mamografii je pacientka okamžitě došetřena (sonografie prsu, cytologické nebo histologické vyšetření) a podle nálezů je stanoven další postup.

Bulovka se pyšní velkou tradicí a je v popředí aktivit boje s rakovinou prsu. Co všechno zahrnuje zdejší mamologická péče?

Hlavní činností mamárního centra je kromě mamárního screeningu diagnostika symptomatických pacientek, superkonziliární vyšetření pacientek s onemocněním prsů nebo s nejasnými nálezy, vyšetřování pacientek před nasazením HRT (hormonální substituční terapie pacientek po přechodu), vyšetřování a léčba mužů s gynekomastií nebo jiným nálezem v prsu, dispenzarizace pacientek po chirurgické terapii pro karcinom prsu, které neprodělaly chemoterapii ani radioterapii, a pacientek rizikových (pacientky s premaligními nálezy, rodinnou zátěží a po opakovaných biopsiích z prsů).

Karcinom prsu je v evropských zemích nejčastější diagnózou nádorového onemocnění u žen. Co se dá poradit všem ženám, případně kdy a v jakých případech se mohou obrátit přímo na Ústav radiační onkologie Na Bulovce?

Ženy nad 40 let, ženy s HRT (hormonální léčba žen po přechodu) nebo tzv. rizikové ženy (např. nádory prsu u příbuzných) mají možnost obrátit se na naši mamární poradnu, kde budou komplexně vyšetřeny erudovaným onkologem, bude posouzeno případné riziko vzniku nádoru u konkrétní ženy a bude jim nabídnuta kvalifikovaná a systematická dispenzární péče. Je to zatím jediný známý způsob, jak odhalit nádor prsu v časném stadiu, které je ve vysokém procentu vyléčitelné. Je nutno zdůraznit i to, že okamžitě po stanovení diagnózy nádoru prsu je zajištěna komplexní léčebná péče, pro kterou jsou na našem pracovišti všechny předpoklady (chirurgie, radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, plasticko-chirurgické postupy) a dlouhodobá, prakticky celoživotní dispenzarizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *