Kvalita a renomé roste

Na cenu Česká hlava, projektu na podporu vědecké a technické inteligence pro nejlepší české vědce, techniky, studenty vysokých a středních škol, bylo v roce 2003 nominováno 80 projektů a osobností. Celkem se rozdělilo téměř milion korun, a tak se tato cena stala cenou s nejvyšší dotací pro vítěze v ČR. To jsou základní fakta loňského ročníku projektu Česká hlava.

O nominacích rozhodovala odborná komise složená ze zástupců Akademie věd, vysokých škol a odborníků z praxe. Národní cenu za celoživotní dílo získal profesor Zdeněk Herman, který patří mezi nejvýznamnější světové vědce v oboru fyzikální chemie, v kategorii Invence za objev či jiný počin uskutečněný v posledních letech se o cenu rozdělili profesor Michael Valášek a Ing. František Petrů, kteří vyvinuli první obráběcí stroj na světě založený na paralelní hybridní kinematice. Televizní záznam slavnostního galavečera u příležitosti předávání cen zhlédlo na ČT1 v sobotu 22. listopadu ve 20 hodin pětkrát více diváků než v roce 2002. Podíl sledovanosti dosáhl 24,6 %. Reklamní kampaň na popularizaci vědy dosáhla v ceníkových cenách 15 965 200 Kč. Tím se stala vůbec jednou z největších u nekomerčních projektů v ČR: od září do července bylo vyvěšeno na 750 billboardů, objevila se v červenci a srpnu v Praze na 440 citylights. V tisku bylo zveřejněno celkem 56 inzerátů v rozměru nejméně poloviny strany. Součástí reklamní kampaně byly také upoutávky a sponzorské vzkazy vysílané Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem. Český rozhlas 1, 2 a Regina odvysílaly také několik rozhovorů a diskusí bezprostředně se týkajících projektu. TV Prima odvysílala rozhovory a upoutávky ve svých pořadech Prima jízda a Prima televize. Podle monitoringu se v tisku objevilo 351 článků vztahujících se k projektu Česká hlava.

Splněná očekávání


Vítězové soutěže při setkání s předsedou vlády Vladimírem Špidlou, který je přijal 29. ledna, v diskusi vyzdvihli, že po odvysílání našeho galavečera získali pro svá pracoviště nové zakázky. Zdá se tedy, že projekt splňuje vložená očekávání a že Česká hlava by se mohla soustředit na popularizaci do zahraničí s pracovním heslem – přijďte dělat vědu a techniku do Čech, máte tu co nalézt. Je to i v souladu se zprávou, kterou náš organizační výbor obdržel od ministra práce a sociálních věcí Z. Škromacha, kde on sám nabádá k větší popularizaci vědy do zahraničí, neboť podle jeho údajů ze 66 tisíc pracovních míst, které zde v minulých letech vytvořily zahraniční investice, pouze 450 bylo pro výzkumníky. A nejen touto cestou se náš projekt v letošním roce ubírá. Smyslem projektu je pomáhat rozvoji vědy a techniky jejich popularizací, a to v co nejširší veřejnosti. Komunikovat vědu a techniku se společností není již z podstaty svého obsahu jednoduché. Pokračujeme v tom, co se osvědčilo, tedy v reklamě vědy a techniky. Věda musí být součástí reklamního dění, protože s komunikačními skanzeny typu dnů otevřených dveří prostor ve společnosti neudělá. Reklamní kampaň proto i v letošním roce bude pokračovat v rozsahu minulého roku, která započne v květnu včetně ostatních doprovodných aktivit, které budou probíhat ve spolupráci s našimi mediálními partnery.

Vědecké kavárny


A které konkrétní akce budou v letošním roce probíhat? Česká hlava byla oslovena Britskou ambasádou a Britskou radou ke spolupráci a spoluorganizuje cyklus přednášek v Praze a v Brně s předními anglickými vědci a techniky. V březnu proběhly přednášky profesora Anthonyho T. Barkera na téma Elektromagnetismus a lidské tělo – přítel, nebo nepřítel?, profesora Petera Lansleye na téma Nezávislý a aktivní život lidí s omezeními: příspěvek designu a inženýrského výzkumu. V květnu proběhly přednášky Dr. Susan Blackmore na téma Záhada vědomí a profesora Kevina Warwicka na téma Budoucnost ve stylu Cyborg. Součástí návštěv těchto anglických vědců u nás jsou také tzv. Vědecké kavárny, do kterých si může každý přijít popovídat o vědě. Vědecká kavárna má svůj původ ve Spojeném království, ze kterého se projekt rozšířil do jiných zemí, a tak jsou dnes vědecké kavárny oblíbeny po celém světě také proto, že věda vstoupila do našeho každodenního života a lidé cítí potřebu o vědě hovořit a snaží se ji pochopit.

Nominace do 15. září


K nejviditelnější aktivitě projektu – soutěži Česká hlava – je třeba dodat, že kvalita nominací rok od roku roste a soutěž se stává trvalou součástí života vědecké a technické komunity nejen u nás, ale i v zahraničí. Ročník soutěže 2004 pro vědce, techniky, studenty středních a vysokých škol Česká hlava byl vyhlášen na přelomu dubna a května. Soutěž je letos dotována finanční odměnou pro vítěze ve výši více než jeden milion korun. Na svém prvním zasedání odborná komise, která bude pracovat v novém složení (za odcházející členy ji doplnili Ing. Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu, a doc. Daniel Hanus, předseda ČSVTS), schválila nové znění statutu. Je opět vyhlášena v osmi kategoriích, a to: Národní cena Česká hlava za mimořádné výsledky v oblasti vědy a techniky, Cena Sazky, a. s., za objev či mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací, Cena Unipetrolu a a. s. Patria občanu ČR, který se úspěšně prosadil v zahraničí, Cena Transgasu a a. s. Industrie pro tuzemskou nebo zahraniční firmu působící v ČR, která realizovala novou technologii či výrobek. Ceny pro studenty SŠ a VŠ (letos poprvé se mohou přihlašovat i studenti s českou státní příslušností studující vysoké školy v zahraničí): Cena Nadačního fondu Veolia Naděje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost středoškolskému studentovi, Cena Gaudeamus za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, Cena Doctorandus za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi doktorského studijního programu, Cena Media pro novináře nebo mediální pracovníky. Plné znění statutu lze nalézt na www.ceskahlava.cz a nominace přijímá sekretariát projektu do letošního 15. září na adrese Vinohradská 100, Praha 3. Ceny vítězům budou opět předány na slavnostním galavečeru 25. listopadu v hotelu Ambassador za přítomnosti televizních kamer.

Klub funguje


Do druhého roku své existence také vstoupil Klub českých hlav, který vyvíjí svoji činnost v rámci našeho projektu a sdružuje pracovníky ve vědě, technice a školství. Jeho cílem je zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země a přispívat k dynamickému rozvoji vědy a techniky. Ale také popularizovat českou vědu a techniku, podněcovat růst vědecké a technické vzdělanosti české populace a sloužit jako demokratická, otevřená platforma výměny názorů nejen mezi samotnými představiteli vědy a techniky, ale i s ostatními zájmovými skupinami, jako jsou manažeři podniků, politici apod. Jeho druhé shromáždění se uskutečnilo v březnu v Rytířském sále Valdštejnského paláce, kam přítomné řádné členy a hosty přišli pozdravit Arnošt Lustig, prezident organizačního výboru projektu, místopředseda vlády Petr Mareš, se kterým účastníci diskutovali o řízení vědy a výzkumu, místopředseda Senátu a předseda ODS Mirek Topolánek, exministryně zdravotnictví Marie Součková a další zástupci naší exekutivy a legislativy.

S nositelem Nobelovy ceny


Nejbližší očekávanou událostí v rámci projektu je III. mezinárodní fórum vědy a techniky Hospodářských novin Česká hlava, které se uskuteční 14. června v Kongresovém centru v Praze. Záštitu nad ním převzali místopředseda vlády Petr Mareš, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Téma konference je Uplatnění vědy a výzkumu v průmyslu. Kromě Petra Mareše, Milana Urbana a českých vědců vystoupí například Klaus Homann, člen vedení RWE Energy, Philippe Guitard, generální ředitel pro střední Evropu a Rusko Veolia Water, za český průmysl svoji účast potvrdili Pavel Švarc, předseda představenstva Unipetrolu, a. s., Vratislav Kulhánek, předseda představenstva Škoda Auto, a. s., pozvání také přijal a svoji účast potvrdil profesor Joseph E. Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii.

Nadační fond


A samozřejmě také nesmíme zapomenout na další připravované aktivity jako např. tiskové konference, které pořádáme k našim akcím, nebo kniha Česká hlava 2004 o vědě a vědcích, na které s námi letos spolupracují světově známí spisovatelé jako Arnošt Lustig, Josef Škvorecký, Michal Viewegh, Eva Kantůrková, Ivan Klíma a mnozí další. Musím také zmínit činnost Nadačního fondu Česká hlava, který byl založen v loňském roce a jehož účelem je podpora rozvoje vědy a techniky, její popularizace, podpora mladých talentů, ocenění pro vědce, techniky a studenty. Při této příležitosti vřele děk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *