Jsem týrán, tedy žaluji!

V Americe v minulém roce nejméně jeden člověk zažaloval samotného Boha. V USA se podobným žalobám nikdo nediví, protože justiční systém tu není od divení, ale od jednání v duchu zákonů Spojených států. Ing. Zdeněk Hanák z Brna podal žalobu k Evropskému soudnímu dvoru pro lidská práva ve Štrasburku, jíž žaluje „Vědecké a politické instituce civilizace“, protože společnost nereaguje na objevy, které mají životní důležitost pro civilizaci, a jejich uplatnění v myšlení společnosti nelze oddalovat. Zdeněk Hanák se odvolává na svá pojednání o Veličinách a zákonitostech absolutní konstrukce Života, označených P1 až P17.

„Předmětem žaloby je diskriminace a terorizování mé osoby tím, že za dobu třiceti let, co veřejnost informuji o svých objevech, společnost neučinila jediný vstřícný krok. Nikdy mé objevy nebyly seriózně zkoumány a veřejnosti nebyla podána informace o jejich existenci. Tímto společnost brání mému hodnotnému uplatnění a ocenění mé práce. Předmětem žaloby je skutečnost, že Věda myslí v zajetí málo účinných a úzce zaměřených experimentů bez možnosti pochopení Celkové konstrukce Života a absolutních potřeb pro naši současnost daných Absolutními zákony Života. Důkazem je hypotéza nastartování vývoje kosmu Velkým třeskem a vývoje Slunečních soustav ze smetiště po výbuchu supernovy: jsou snůškou omylů a nerespektování zásadních potřeb zákonitého vývoje Života… V souvislosti, že dnes hodnotné objevy mohou být jen ty, které pronikají do Absolutní konstrukce Života a konstrukce absolutních systémů, žádám kontrolu závěti Alfreda Nobela,“ píše Ing. Hanák ve své žalobě.

Ignorovat je neprávní

Podal dne 14. 11. 2003 čtyři žaloby ke Krajského soudu v Brně, na něž ctihodné justiční místo nereagovalo. Chyba. Jeho filozofický systém je velmi složitý, nicméně ač se to může zdát někomu bizarní, Ing. Hanák může soud ve Štrasburku vyhrát. Nikoli kvůli obsahu svých myšlenek, nýbrž kvůli tomu, že byla porušena jeho lidská práva a veřejnost, potažmo justice, se jeho myšlenkami nezabývala. Těžko posoudit, zda je Ing. Zdeněk Hanák recesistou v duchu Járy da Cimrmana, nebo sám sebe míní vážně jako tvůrce nového filozofického systému, který může někdo označit za pavědecký. Jde čistě o onen právnický „grund“. O obsahu jeho myšlenek, na nějž si může každý utvořit vlastní názor, vypovídá poměrně plasticky návrh nápravných opatření. Píše: „Přestaňme tedy experimentovat a začněme myslet: pochopme Život v jeho absolutních konstrukcích a všechno přijde samo sebou – včetně skutečného vyřešení všech nízkostí přinášejících dnes tolik vražd, násilí a nevýslovné bolesti. Přišel čas ROZUMU. Žádám vědu, aby začala studovat absolutní problematiku a zbytečně nemrhala prostředky společnosti – aby začala myslet za obzorem současných stereotypů Metody IIo!“ píše Ing. Hanák. Navrhuje potom tato:

Nápravná opatření

„Žádám kontrolu pravdivosti informací, jež mají nezastupitelný význam pro nastartování přirozeného vývoje civilizace v Relativistické oblasti a vyřešení společenských rozporů. Předpokladem efektivní kontroly je využití absolutních poznání a kvalitativních důkazů. Žádám o vyhlášení skutečnosti, že naše civilizace dospěla do výjimečné, tzv. Relativistické, vývojové fáze, která vyžaduje přehodnotit priority, cíle a hodnotová kritéria společnosti. Prvotním cílem je budování Kosmicky dospělé organizace společnosti pod záštitou Presidia civilizace. Žádám omluvu všech, co se dnes podílejí na vytváření společenského vědomí, všem trpícím: za svůj stereotyp myšlení, za neochotu přijímat životně nezbytné informace v nejkritičtější fázi vývoje civilizace, za útrapy zaviněné odmítáním Absolutních informací více než celé čtvrtstoletí. Žádám omluvu společnosti za psychické týrání mé osoby – neochotou myslet v absolutních souvislostech. Z důvodu, že dnes hodnotné objevy mohou být jen ty, které pronikají do Absolutní konstrukce Života a jeho absolutních systémů, žádám kontrolu závěti Alfreda Nobela. Žádám pozastavení udělování Nobelových cen do doby, než bude prověřena pravdivost Kvalitativní metody myšlení – tj. pozastavení do doby, než věda pronikne do absolutní problematiky Života, pochopí výjimečnost i závažnost současnosti, pochopí, co je dnes pro civilizaci skutečně hodnotné, a bude se moci odpovědně rozhodovat.“

Inu, je to zvláštní čtení, nikoli nezajímavé…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *