Jak cítí bolest muži a ženy

Nedávné vědecké výzkumy naznačují, že ženy snášejí bolest hůř než muži. Část viny na tom mají hormony a mozek. Nejedna matka je přesvědčená o tom, že kdyby kritický okamžik porodu museli podstupovat muži, lidský druh by už před dávnými staletími vymřel.

Stereotypní přesvědčení o tom, jak ženy a muži snášejí bolest, jsou v naší společnosti hluboce zakořeněná. Ženy jsou sice jemnější a něžnější, ale snášejí porodní bolesti. Muži se zase tváří stoicky, ale v zubařském křesle se rozklepou jako osika. Je ženské pohlaví skutečně vůči bolesti odolnější? Nedávné výzkumy potvrzují, že u žen je riziko patologických onemocnění spojených s chronickými bolestmi větší než u mužů. Například migrény, artróza, fibromialgie (nemoc, kterou provází bolest ve svalech), to jsou choroby, které trýzní zejména ženy. Ty navíc cítí bolest intenzivnější a nepříjemnější, jak dokazují klinické pokusy. Menší odolnost žen vůči bolesti není bezvýznamná skutečnost, neboť má značnou odezvu, jednak co se týče zacházení a léčení bolestivých procesů, tak pro vývoj utišujících prostředků. Už několik desetiletí se ví, že některé léky proti bolesti mají u obou pohlaví jinou účinnost. „Početné studie prokazují, že ženy reagují mnohem lépe než muži na opiáty-kappa, medikamenty, které mají jistou podobnost s morfinem,“ říká doktor Roger B. Fillingim z univerzity Gainesville na Floridě. Něco podobného se dá říct i o hydrokodonu, derivátu kodeinu, které lékaři mužům předepisují na bolest zad v mnohem vyšších dávkách než ženám. Dále některé předběžné výzkumy připomínají, že utišující efekt ibuprofenu (protizánětlivý nesteroidní prostředek) je zase účinnější u mužů než u žen.

Intimní rozhovor vnitřních orgánů

Podle doktora Jeffereyho Mogila z univerzity v Illinois v USA „je nervový proces bolesti a jeho utišování u obou pohlaví odlišný“. Vědci přišli s řadou pokusů, jak tuto odlišnost obou pohlaví vysvětlit. „Bolestivé vjemy jsou ovlivněné řadou faktorů,“ říká doktor Fillingim a dodává: „Bolest není jen to, co se šíří pomocí nervů, jde také o naši osobní zkušenost.“
V tomto smyslu jsou rozhodující společensko-psychologické faktory jako například způsob, kterým muži a ženy vyjadřují pocit utrpení, například „pláč, to je věc holek“. Společně s nimi hrají roli také biologické faktory, které vnímání bolesti ovlivňují. V první řadě to jsou ženské hormony. Laboratorní zkoušky prokazují, že odolnost žen vůči bolesti se mění podle fází menstruačního cyklu. Těsně před začátkem této periody práh bolesti padá střemhlav dolů. Důvod? Estrogeny fungují jako dráždidlo a mohou zesílit přenos bolestivých vjemů v periferním nervovém systému, páteři a v mozku. Progesteron naopak vykazuje opačný efekt, když na nervový systém působí utišujícím způsobem. Například v poslední třetině těhotenství dosahuje hladina tohoto hormonu v krvi maximálních hodnot. Tím budoucí matku „ponoří“ před blížícím se porodem do hlubokého stavu snížené citlivosti. „Mimo období těhotenství je žena vůči bolesti méně odolná,“ tvrdí odborník na nervový systém Jon Levin z Kalifornské univerzity v San Francisku. Tento vědec objevil, že ženské hormony narušují některé biochemické procesy v zánětech a při hojení tkání. Estrogeny například snižují tvorbu látky, která poraněné tkáně účinně chrání. Podle doktorky Maríi Adele Giamberardinové z univerzity v italském Chieti jsou zvláštní nervová spojení vnitřních orgánů žen dalším fyziologickým faktorem, který slabší pohlaví znevýhodňuje. Giamberardinová si myslí, že způsob, kterým mezi sebou „komunikují“ vnitřní orgány žen, může způsobovat, že bolest vyvolaná v jednom orgánu bude v jiném díky nervovým signálům zesílena či zeslabena. Alespoň tomu nasvědčuje jeden klinický test: italská lékařka dokázala, že pacientky s ledvinovými kameny zažívají velmi nepříjemnou bolest zad – způsobenou kameny v močové trubici – v měsících bolestivé menstruace.

Emoční odpovědi

Teze Giamberardinové je ta, že ženské pohlavní orgány jsou nervově velice úzce propojeny s jinými vnitřními orgány. To by vysvětlovalo, proč jsou některé patolo- gické choroby u žen bolestivější. Ale fyziologické rozdílnosti nekončí jen hormony a nervovým propojením vnitřních orgánů. Významnou úlohu při vnímání pocitu bolesti hraje – jak jinak – samozřejmě také mozek. Tímto tématem se podrobně zabývá revmatolog Anthony Jones, který ve své laboratoři na univerzitě v Manchesteru bádá, který oblasti našeho mozku jsou za reakce na bolestivé vjemy odpovědné. Pomocí řady přístrojů jako magnetická rezonance či tomografie Jones objevil, že ženský mozek je náchylnější k tomu zpracovávat bolestivé vzruchy především v částech spojených s vnímavostí a emocemi. Tento vědec má za to, že ženy mají sklon jednak zpracovávat pocitové vzruchy choulostivějším způsobem než muži a také začít zápasit s bolestí dřív, než by mohlo být pozdě.

Čím nejčastěji trpí ženy

  • Migréna
  • Artróza
  • Zánět močového měchýře
  • Žlučníkové problémy
  • Syndrom podrážděného trakčníku

Čím nejčastěji trpí muži

  • Problémy se zády
  • Vředy dvanácterníku
  • Zánět slinivky břišní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *