Homo sapiens sapiens

Homo sapiens sapiens – moderní forma Homo sapiens se objevila teprve před 120 000 lety. Moderní lidé mají průměrnou mozkovou velikost asi 1350 ccm, čelo zvedá se ostře, lišty obočí jsou velmi malé nebo nepřítomné, brada je vysunutá, kostra vzpřímená. O vývoji svědčí nález cromagnonské kultury staré 40 000 let, charakteristické používáním širší palety surovin k výrobě nástrojů (např. kost, paroh, slonovina), výrobou oděvů, používáním rytiny a řezby, zdobením věcí denní spotřeby, výrobou ozdob, zpodobňováním lidí a zvířat, dokonce výrobou hudebních nástrojů, našly se velkolepé jeskynní malby staré 20 000 let. Anatomicky se za posledních 100 000 let zmenšila velikost stoliček, lidé z horního mezolitu (před 30 000 lety) byli o 20 až 30 % robustnější než dnešní lidé. Poslední anatomické změny byly zaznamenány teprve před 10 000 lety.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *