Evropa bojovala se spojením

Při zběžném pročítání zpráv, které pojednávají o evropské expedici sondy Mars Express k našemu nejbližšímu sousedovi ve sluneční soustavě, se zprvu zdálo, že neuskutečněné spojení s modulem Beagle 2 odsuzuje celý projekt k naprostému neúspěchu. Nebyla to tak docela pravda. Beagle 2 byl pouze jednou ze součástí celé mise. Samozřejmě je škoda, že se spojení dlouho nedařilo, nepodařilo, ale od posledního lednového víkendu už bylo všechno jinak.

Mars byl vždy pro lidstvo zdrojem nekonečných záhad a snů. V současné době je to také jediná planeta v celé sluneční soustavě, u které je silná pravděpodobnost odhalení života dávného a možná i současného. Mimo to se v budoucnu stane prvotním cílem pro vyslání průzkumné lodi s posádkou a možná i pro následnou kolonizaci.

Další evropská spolupráce

Celá sonda včetně přistávacího modulu je důležitým výsledkem mezinárodní spolupráce na poli průzkumu blízkých planet. Cílem této spolupráce je projekce samostatných stavebních bloků. Ty budou technici ESA v budoucnu sestavovat na míru podle podmínek na vesmírných tělesech, k nimž budou směřovat další průzkumné lodě. Mars Express byl sestaven a vyslán v rekordním čase a za cenu mnohokrát nižší než předchozí mise do vesmírného prostoru. V zásadě šlo o další použití technologie vypracované pro družici Rosetta vyslanou k povrchu komety. Bez zajímavosti není ani to, že se na stavbě Expressu podílela i americká NASA. Většinu rychlosti nutné k dosažení povrchu Marsu během letu dodával čtvrtý stupeň ruské rakety Sojuz. Tento stupeň s názvem Fregat se oddělil od sondy Mars Express po jejím zaměření na marsovskou trajektorii. Samotná sonda používá vlastní pohon pro úpravy oběžné dráhy. Je k tomu vybavena motorem nové konstrukce, který využívá směs dvou pohonných látek uložených v samostatných nádržích o kapacitě 267 litrů. Palivo je vháněno do motoru stlačeným heliem z další nádrže o obsahu 35 litrů. Elektřina je dodávána slunečními panely, které byly během startu složeny podél těla sondy a rozloženy teprve krátce po odpojení od Fregatu. Panely jsou umístěny na rotačním mechanismu, který je natáčí tak, aby dokázaly co nejlépe využít energii Slunce. Během okamžiků, kdy bude sonda před Sluncem stíněna Marsem, převezme dodávky elektřiny lithium-iontová baterie dobíjená z panelů. Sluneční panely jsou schopny dodávky 650 W, což daleko převyšuje maximální požadavek 500 W, které systém vyžaduje.

Přístrojové vybavení Mars Express

Mars Express je první evropskou sondou vyslanou k rudé planetě. Na palubě se kromě přistávacího modulu nachází i sedm dalších přístrojů, které budou z oběžné dráhy provádět dálkový průzkum atmosféry, povrchu a podpovrchových vrstev planety.

High Resolution Stereoscopic Camera (HRSC)

Tato stereoskopická kamera má pořizovat fotografie povrchu a mračen s maximálním rozlišením až 1 metr v reálných barvách. Standardní maximální rozlišení však budou asi 12 metrů z výšky 300 km a 10 metrů z 250 km. Přístroj byl původně vyvinut pro misi Mars ’96.

IR Mapping Spectrometer (OMEGA)

Tento infračervený spektrometr (0,5 až 5,2 mikrometru) pomůže určit složení povrchu a atmosféry s maximálním rozlišením 100 metrů. Přístroj byl původně vyvinut pro misi Mars ’96.

Planetary Fourier Spectrometer (PFS)

PFS bude zjišťovat složení atmosféry a sledovat její cirkulaci.

Infrared and Ultraviolet Spectrometer (SPICAM)

Spektrometr SPICAM bude zjišťovat složení a strukturu atmosféry (zejména vodní páry a ozonu).

Energetic Neutral Atoms Analyser (ASPERA)

Tento přístroj bude studovat účinky slunečního větru na marsovskou atmosféru.

Radio Science Experiment (RSE, MARS)

Analýza rádiového signálu napomůže při určování gravitace a odhalí další informace o atmosféře.

Subsurface–sounding Radar Altimeter (MARSIS)

MARSIS bude za pomoci rádiových vln zjišťovat, co se skrývá pod povrchem planety. Bude moci rozpoznat rozložení vody a vodního ledu pod povrchem planety až do hloubky 2 až 3 km. Přítomnost podzemní vody je zásadní pro případnou misi s lidskou posádkou.

Beagle 2

Na přistávací modul sondy Mars Express se hlavně soustředila pozornost médií a vědců. Stále je naděje, že se s ním přece jen podaří navázat spojení. V tom případě bude jeho hlavním úkolem hledání důkazů života minulého či současného na povrchu a pod povrchem Marsu. Dalšími úkoly bude analýza chemického složení hornin. Svým názvem vzdává poctu výzkumné lodi Beagle, na které ve 30. letech 18. století cestoval přírodovědec Charles Darwin a na níž formuloval myšlenky o evoluci života na Zemi. Primární mise má trvat 180 solů. Pokud budou přístroje v dobrém stavu, lze misi prodloužit o dalších 490 solů. Přistávací modul Beagle 2 se od orbitálního komplexu sondy Mars Express oddělil pět dní před vstupem na aerocentrickou dráhu. Separovaný modul pak bez jakéhokoli pohonu a rádiového vysílání letěl samostatně dalších pět dní vesmírem, než vstoupil do atmosféry Marsu. Do přistání mu v tom okamžiku chybělo necelých deset minut. O prvotní zbrzdění se postaral ochranný štít třením o atmosféru. Následně se rozevřely padáky a ve výšce 1 km nad povrchem Marsu se plynem naplnily obrovské vaky. Ty obklopily celý modul a zajistily jeho měkký dopad stejně, jako tomu bylo u úspěšné mise Pathfinder. Sestupová kamera během přistání pořizovala snímky okolního terénu. Sonda měla přistát v oblasti Isidis Planitia (14° s. š., 271° délky), která je nejspíše pokryta sedimentárními usazeninami. Je téměř nemožné, aby se vytvořily bez vody. Stejně jako na Zemi mohou tyto vrstvy ukrývat fosilní zbytky pradávného života. Horninové usazeniny jsou rozprostřeny na nesčetných místech planety a dokládají někdejší hojnost tekuté vody na povrchu Marsu. Toto místo se jevilo od počátku jako relativně bezpečné pro přistání a přitom zajímavé pro průzkum.

Vybavení Beagle 2/h2>
Mechanická ruka bude vzorky půdy přenášet k přístrojům, které provedou jeho analýzu. Beagle 2 má také sledovat počasí a provádět atmosférická měření, zejména měření rychlosti větru, teploty a dávek záření. Senzory budou dále registrovat plyny jako metan, které mohou svědčit o biologické aktivitě. Mechanická ruka, vybavená dvěma malými kamerami, nejprve zkoumaný vzorek obrousí, čímž odstraní vnější vrstvy vystavené drsnému prostředí na Marsu, a bude analyzovat jejich vnitřní obsah. Poté použije mikroskop a pokusí se zjistit, zda vzorek neobsahuje minerální struktury vzniklé působením bakterií či přímo samotné zkameněliny mikroorganismů. Pluto je jakýsi „krtek“, malé zařízení schopné se pomalu pohybovat či spíše plazit po povrchu a sbírat při tom vzorky. Beagle má proto přístroje pro analýzu plynů, které provedou rozbor získané půdy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *