Dnes to fouká, asi přijde hurikán

Pomalu nám skončila sezona. A lze říct, že byla plodná. Urodilo se toho celkem dost a letos to stálo za to. Charley, Frances, Jeanne nebo Ivan. Ale o čem to vlastně mluvíme? No přece o hurikánech. Takže si držte klobouky, protože tu bude pekelně větrno.

Určitě každý už o nějakém tom hurikánu slyšel (občas to bývá v televizi hitem). Sezona hurikánů, která trvá každý rok od prvního června do třicátého listopadu (ano, toto téma nebylo vybráno náhodně, ale na oslavu konce hurikánové sezony), nám tento rok přinesla čtyři velké a už zmíněné hurikány. Způsobily zatím nejvyšší škody, jež mají hurikány na svědomí, a tím překonaly rekord z roku 1992, kdy udeřil hurikán Andrew. Pokud jde o škody samotné, tak ty letošní zaujaly v historii USA druhé místo hned za teroristickými útoky z 11. září 2001. Celková způsobená škoda je odhadována na 32 miliard dolarů, takže slovo „pekelně“ v úvodu se docela hodí.

Co je to hurikán

Hurikán je tropická cyklona, ne však jediná. Tropické cyklony se odlišují podle místa svého vzniku a působení. Takže kromě hurikánů tu jsou ještě: cyklony, které se vyskytují v Bengálském zálivu a Arabském moři, tajfuny v okolí Japonska, uragány v Karibském moři, orkány v Indickém oceánu a willy-willies v okolí Austrálie. Hurikány působí v Atlantském oceánu. Tropické cyklony jsou nízkotlaké systémy vznikající od pěti do dvaceti stupňů severní nebo jižní šířky. Pokud má tropická cyklona trvalou povrchovou rychlost nižší než 17 metrů za sekundu, tak se nazývá tropická tlaková níže. Jestliže se rychlost větru zvýší nad 17 metrů za sekundu, je této cykloně přiděleno jméno a je nazvána tropickou bouří. Hurikánem se tato bouře stane při zvýšení rychlosti větru nad 33 metrů za sekundu, což je přibližně 120 kilometrů za hodinu. Avšak například letošní hurikán Ivan měl nad pevninou rychlost větru 210 kilometrů za hodinu. Každý správný hurikán je cyklický, tedy se točí okolo středu. Tento střed se u hurikánů nazývá oko a právě v oku jsou vždy naměřeny ty nejnižší tlakové hodnoty. Zajímavé je, že na severní polokouli se hurikány točí okolo oka proti směru hodinových ručiček, kdežto na jižní polokouli se hurikány točí po směru hodinových ručiček.

Pojmenujeme ho (nebo ji)

Jelikož by se o hurikánech špatně psalo a mluvilo, kdyby neměly jména, jsou hurikány pojmenovávány. O jménech rozhoduje Světová meteorologická organizace (WMO). Nejdříve byla hurikánům dávána jména podle svatých, kteří měli v den, kdy se objevily, svátek. To ale nebylo příliš praktické, protože mohly být dva hurikány stejného jména a přidávání číslovek za jména nemá jaksi nějak ten správný styl. Po různých pokusech se jmény se od konce sedmdesátých let dvacátého století pojmenovávají hurikány abecedně mužskými a ženskými jmény střídavě. To znamená, když se první hurikán jmenuje Adolf, tak se druhý bude jmenovat například Barbora. Pro zlepšení orientace mezi hurikány – tento systém platí pro každou cyklonální oblast zvlášť. To znamená, že můžeme mít v Atlantiku Adolfa a současně v Pacifiku Adama. Jména budoucích hurikánů jsou připravena daleko dopředu.

Vznik hurikánu

Hurikán potřebuje ke svému vzniku tři věci. Za prvé to je teplá voda, nejlépe 27 °C, dále vlhký vzduch a za třetí sbíhavé rovníkové větry. Proto je ideální západní pobřeží Afriky, kde se také většina hurikánů formuje jako obyčejné bouřky. Takovéto bouřce může trvat dny až týdny, než se vyvine v hurikán, a to pouze za dalších třech podmínek. Za prvé potřebuje sbíhavé větry při povrchu a silné rovnoměrné větry ve vyšších nadmořských výškách. Za druhé musí probíhat pokračující cyklus vypařování a kondenzace. A za třetí potřebuje rozdílný tlak mezi vyššími a nižšími nadmořskými výškami. Přesto však vznik hurikánů není plně pochopen.

Účinky hurikánu

Síla hurikánu se udává hned, jakmile se zformuje, a to podle Saffir-Simpsonovy stupnice hurikánů. Jedna z největších potíží hurikánů je, že s sebou berou velké množství vody. Čím větší hurikán, tím více vody si sebou nese, takže velké hurikány doslova utopí i vnitrozemí okolo centra hurikánu. Vytrvalé větry ničí budovy, které mohou při větší síle hurikánu i téměř srovnat se zemí, vyvrací stromy a také valí auta. Tyto větry také tlačí z moře veliké vlny, které spolu s vyšším přílivem ničí pláže a způsobují záplavy.
Další charakteristikou hurikánů je, že jako okrajový jev často vytváří tornáda.

Zajímavosti o hurikánech

Hurikán se skládá vždy z oka, kde je nejnižší tlak a kde je úplný klid, ze stěny oka, což je část ohraničující oko a kde jsou ty nejrychlejší a nejnebezpečnější větry, a nakonec skupiny bouří, jež se otáčejí okolo oka a tvoří hurikán. Je nutné podotknout, že hurikány nejsou vždy stálého a pravidelného tvaru, mnohdy bývají spíše roztáhlé a neuspořádané. Přesto mají vždy jen jedno oko, okolo kterého se otáčejí. Myslíte si, že nás hurikány nemohou ovlivnit? Mýlíte se. Některé hurikány tvořící se v tropických oblastech se stáčejí více na sever, kde ztrácejí svou ničivost a kde se mění na obyčejné tlakové níže. Takováto tlaková níže ovlivňuje cirkulaci nad Evropou. Podle amerických meteorologů počet hurikánů každým rokem roste, takže se v budoucnu můžeme těšit na proměnlivější počasí. Pravá strana hurikánu je mnohem ničivější než levá, protože je takzvaně „po směru“ větru. Pohyb hurikánu je zaznamenáván pomocí satelitu a také s nasazením „lovců hurikánů“, což jsou piloti v letadle se speciálním meteorologickým vybavením, díky němuž zaznamenávají například tlak nebo hodnoty deště uvnitř hurikánu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *