Česká hlava podruhé

Tento projekt na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava byl vyhlášen již v březnu 2002. Tvoří jej soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků jakožto hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Každoročním vyvrcholením projektu je udělování národních cen Česká hlava pro nejlepší osobnosti z oblasti vědy a techniky. Neskromným cílem je dosáhnout úrovně jakési národní Nobelovy ceny.

Potřeba vzniku projektu Česká hlava vychází ze skutečnosti, že zájem o práci ve výzkumu, a to jak základním, tak aplikovaném, v České republice neustále klesá. Jedním z důvodů je i malý společenský kredit, který tyto profese mají. Zároveň vědecká a technická vzdělanost české populace roste neuspokojivým tempem, což se stává brzdou rychlejšího ekonomického a sociálního rozvoje země. Smyslem projektu Česká hlava je proto vytvářet povědomí, že naše země může prosperovat jenom tehdy, dokáže-li vychovávat nové Heyrovské a Wichterle a bude je umět i materiálně a společensky ocenit.  Udílení národních cen podle projektu Česká hlava se událo vloni 20. listopadu v Národním domě v Praze na Smíchově na slavnostním galavečeru pod záštitou profesora Arnošta Lustiga. Vítězové této unikátní soutěže si kromě symbolického ocenění odnesli také finanční odměny ve výši od 30 000 do 300 000 Kč.  Ceny se udělují teprve podruhé a jsou určeny osobnostem z oblasti vědy a techniky. Letos na ni bylo nominováno 80 autorů nových vědeckých a technických poznatků. Porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd ČR i odborníků z praxe ocenila osm jednotlivců a jednu firmu.  Národní cenu Česká hlava 2003 za celoživotní dílo získal Zdeněk Herman z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Herman je spoluzakladatelem studia dynamiky elementárních chemických reakcí iontů. „Jde o studium srážek částic ve vakuu. Je to vlastně takový hvězdný biliár,“ zažertoval vědec na tiskové konferenci.

Národní cena Česká hlava 2003 – za celoživotní dílo (dotace 300 000 Kč)

Profesor RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR je světově známý český vědec, který se významným způsobem zasadil o pochopení základních zákonitostí, které řídí průběh chemických reakcí iontů.  „Domnívám se, že zejména v těch oborech, které nemají výrazné finanční nároky, věda nestagnuje. Je to například teoretická chemie, v níž se vytvářejí významná léčiva, nebo třeba oblast molekulární biologie. Česká republika vydává na vědu podstatně méně prostředků než ostatní státy. Měla by být snaha, aby přibylo peněz na zaplacení mladých vědců,“ odpověděl prof. Herman na otázku, co si myslí o stagnaci české vědy.

Cena Invence Klubu českých hlav – za objev či jiný počin uskutečněný v posledních letech (200 000 Kč)

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., z Ústavu mechaniky ČVUT a Ing. František Petrů, konstruktér z Kovosvitu Sezimovo Ústí, vyvinuli první obráběcí stroj na světě založený na paralelní hybridní kinetice. Tím posunuli technologii obrábění desítky let kupředu. Koncept stroje byl přihlášen jako český vynález a byl vystaven na mezinárodní výstavě v Miláně.

Cena Unipetrol, a. s., Patria – pro osobnost působící v zahraničí (100 000 Kč)

Cenu získal prof. Jan Švejnar z univerzity v Michiganu, který výrazně přispěl k teorii problematiky ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy.
Cena Transgas, a. s., Industrie – za nejvýraznější inovaci výrobkovou nebo technologickou (firmy finanční ocenění nedostávají)Společnost UJP Praha, a. s., získala ocenění za vývoj materiálů, výpočetních technik a monitorovacích metod při sledování životnosti energetických a chemických zařízení. Výsledku těchto prací se nyní využívá v elektrárnách, chemických podnicích, prostě všude tam, kde může výroba ohrožovat životní prostředí či bezpečnost práce.

Cena Doctorandus – studentovi doktorského studijního programu (75 000 Kč)

Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. fyzik z Univerzity Palackého v Olomouci, se zaměřuje na aktuální problémy v teorii kvantové informace, což je nový vědní obor, který lze využít například k sestrojení počítačů, které budou schopny řešit problémy mnohem rychleji než současné. Z jeho slov vyplynulo, že rozhodně by mělo být na vědu víc peněz. „To by ale řekl každý vědec. Zrovna jsem na postdoktorandském pobytu v Bruselu a podmínky jsou tam, co se týče financí, nesrovnatelně lepší. Nicméně i s našimi skromnými prostředky se snažíme postupovat dopředu. Mohu mluvit za svůj obor, ve kterém jsme na hodně dobré úrovni a můžeme se srovnávat s Evropou. Během posledních tří čtyř let jasně vidím, že pokrok zde je, a to jak na teoretické úrovni, tak ve vybavení laboratoří a v experimentu. Naděje do budoucnosti zde rozhodně existuje.“

Cena Gaudeamus Appian Group 2003 – studentovi magisterského nebo bakalářského studia (75 000 Kč)

Ing. Ladislav Sekerka z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně vytvořil průkopnickou práci v oblasti financování projektů veřejného zájmu bez nároku na veřejné rozpočty. Teoreticky i prakticky navrhl, jak financovat stavby tak významné pro veřejnost, jako jsou dálnice, železnice, čističky odpadních vod. „Nazvat českou vědu stagnující oblastí by nebylo správné. Česká věda má obrovský potenciál a jde o to, aby jej dokázala ještě lépe využít a světu demonstrovat své silné stránky. Podívejme se třeba na oblasti techniky, biologie a chemie a kombinaci těchto věd. To jsou obory, v nichž jsme silní a jež dokážeme zúročit. Jde o to dosadit do toho správné lidi, kteří budou schopni prosadit českou vědu v zahraničí a nebudou si jen hrabat na vlastním písečku,“ prohlásil Ladislav Sekerka.

Cena Naděje společnosti Skanska CZ, a. s. – studentovi střední školy (30 000 Kč)

Jiří Hron z Gymnázia Christiana Dopplera se věnuje fyzice a matematice. Jeho práce vznikají ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR. Je spoluautorem článku o vlastnostech elementárních částic. Dvakrát reprezentoval ČR na Mezinárodní konferenci mladých vědců. Absolvoval studijní pobyty v Ženevě, Paříži, Grenoblu a v Assergi v Itálii.

Cena Media Hospodářských novin a Českého rozhlasu – za popularizaci vědy a techniky (50 000 Kč)

Ing. Šárka Speváková, dramaturgyně České televize, za publicistickou činnost v České televizi. „Na to, jak má česká věda omezené prostředky, dělá ohromnou práci. Když jezdím do zahraničí, tak slyším, jak si cení našich ohromných výsledků. Rozhodně si nemyslím, že věda u nás stagnuje. Na světové úrovni je biomedicína. Naši vědci se výrazně prosazují v oblasti problematiky kmenových buněk a klonování. Výborní jsou chemici.“ Tato ocenění nevznikla náhodou. Pojem náhody vyvolal poněkud odlehčenou reakci doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., předsedkyně České akademie věd: „Myslím si, že náhoda je okolnost, kterou neumíme vysvětlit. Myslím si, že to je obrovská výzva pro vědce právě vysvětlit, co je příčinou té náhody.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *