Bílí trpaslíci a neutronové hvězdy

Bílý trpaslík je astronomický objekt vznikající zhroucením hvězdy o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti. Tyto hvězdy nejsou dostatečně hmotné, aby dosáhly ve svém jádře teplot potřebných k fúzi uhlíku.

Hvězda na konci hlavní posloupnosti podstupuje následný vývoj v závislosti na její hmotě. Hvězdy hmotné zhruba jako naše Slunce (tedy i naše Slunce) skončí svou posloupnost gravitačním kolapsem, který se zastaví na úrovni degenerovaného elektronového plynu. Vznikne kompaktní objekt o průměru stovek až tisíců kilometrů o obrovské hustotě nazývaný bílý trpaslík. Je-li hmota na zhruba dvojnásobku hmoty Slunce, je gravitační kolaps zastaven až na úrovni tlaku tzv. degenerovaného neutronového plynu a vzniká neutronová hvězda. Objekty o podstatně větší hmotě, než má naše Slunce v gravitačním kolapsu, žádná odpudivá interakce hmoty nezastaví a vznikají objekty zvané černé díry. Ve všech třech případech vznikají kompaktní objekty, které ve svém okolí výrazně zakřivují okolní prostoročas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *