Aktivní galaktická jádra

Aktivní galaxie M87Aktivní galaktická jádra jsou speciální skupinou aktivních galaxií. Tedy galaxií, které emitují svou majoritní část energie nikoli zářením hvězd a mezihvězdného plynu, ale jiným mechanismem. Obvykle tak září v důsledku akrečních procesů způsobujících výtrysky hmoty v polárním směru. Tato emitace energie bývá často buďto rádiová (rádiové galaxie), anebo v rentgenovém spektru (Seyfertovy galaxie, quasary). Quasary jsou pak příkladem nejenergetičtějších pozorovaných objektů ve vesmíru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *