Dvě stě let pražské Techniky

Právě přede dvěma sty lety 14. března 1803 potvrdil římský císař a český král František I. usnesení českého zemského sněmu, kterým byla povýšena dosavadní Pražská inženýrská škola proslulá již tehdy svou téměř sto let trvající tradicí na Polytechniku.

V její budově v dnešní Husově ulici se od roku 1806 (až do roku 1815 ještě v rámci University Karlovy, později již samostatně) začal uskutečňovat velkorysý výukový a praktický program inspirovaný moderními evropskými trendy. Od roku 1863 stál v čele školy volený rektor a v témže roce tu byla povolena i výuka v češtině, v roce 1869 se pak škola rozdělila na samostatnou Polytechniku německou a českou (ta se záhy přestěhovala do nové budovy na Karlově náměstí, kde dodnes zčásti sídlí). V roce 1920 se název školy změnil na České vysoké učení technické (ČVUT).

U zrodu školy stál vynikající astronom a matematik František Josef Gerstner (1756-1832), který sám bádal v oboru teorie vlnění a hydromechaniky. Navíc proslul svými vynikajícími organizačními schopnostmi a reálným odhadem situace: když byl v roce 1807 pověřen úkolem, aby přispěl ke zlepšení transportu soli z rakouských nalezišť do Čech vybudováním kanálu mezi Vltavou a Dunajem, pokusil se kompetentní orgány přesvědčit, že se z hlediska nových trendů v dopravě vyplatí spíše zavedení koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince. O uskutečnění tohoto projektu se v letech 1824 – 1828 zasloužil jeho syn František Antonín Gerstner (1795 – 1840).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *