Vzdělávací a výcvikové centrum E-academy

2 Úno

Zatímco náš stát vynakládá na propagaci vstupu České republiky do Evropské unie nemalé finanční prostředky, existuje od počátku letošního roku ojedinělý projekt evropského významu, který využívá stále více lidí.

Projekt nazvaný E-academy svým zaměřením reaguje na aktuální potřeby vzdělanosti, umožňující snadnější vstup České republiky do EU, a je rovněž v souladu s plánem rozvoje lidských zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Vznikl na půdě Všeobecné obchodní společnosti, zejména v její divizi E-academy, v úzké spolupráci s Akademií J. A. Komenského a je zaštítěn Institutem pro integraci České republiky do Evropské unie (IPICREU). V lednu letošního roku byla zahájena první část celého projektu. Jedná se o internetovou, certifikovanou a celoplošnou výuku anglického jazyka poskytovanou bezplatně na adrese www.e-academy.cz. Čtyřicet lekcí vytváří dostatečný základ k úspěšnému zvládnutí závěrečné zkoušky na Akademii J. A. Komenského jako podmínky získání certifikátu, který mimo jiné umožňuje výkon funkce úředníka státní správy na celém teritoriu EU. Internetová výuka anglického jazyka se tak stává běžnou a všeobecně dostupnou součástí života.

V návaznosti na realizaci uvedeného fragmentu je připravován postupný internetový vzdělávací komplex E-academy, který vytvoří pro zájemce možnost studia dalších světových jazyků (anglického, německého, francouzského, ruského), ale i počítačové gramotnosti, managementu, marketingu a dalších předmětů v rámci připravované internetové knihovny a internetové univerzity. Součástí projektu je i vydávání odborné literatury, a to jak v podobě knižní, tak elektronické. V těchto verzích je už k dispozici např. Velký slovník evropských zkratek a další publikace.

Předchozí popsané realizované aktivity vytvořily kvalitní rámec pro vznik dalších vzdělávacích modelů. V souladu s požadavky programu rozvoje lidských zdrojů MPSV vzniká v E-academy rozsáhlý projekt vzdělávacího a výcvikového centra převážně pro dospělé, ale i pro děti předškolního věku. Jedná se o např. internetovou výstavbu studijních programů s horizontální prostupností včetně možného využívání kreditních systémů. Důležitá je i možnost realizovat přípravné a rekvalifikační kurzy pro úředníky státní správy, určené pro výkon funkce v administrativě EU. V prvních dnech měsíce dubna projekt bezplatné internetové výuky anglického jazyka dosáhl počtu 25 000 zaregistrovaných studentů. Projekt E-academy se tak stal největším vzdělávacím projektem ve střední Evropě.

Leave a Reply