Vrabci mizí z Evropy

22 Lis

Vědci jsou znepokojeni úbytkem vrabců v západní Evropě. Podle různých studií je to další signál zhoršování kvality životního prostředí, na což jsou vrabci zvláště citliví.

Za příčiny jsou považovány znečištění ovzduší, některé zplodiny stále masověji používaného bezolovnatého benzinu, intenzivnější zemědělství, konkurence jiných druhů ptactva, elektromagnetické vlny a nemoci – především tzv. ptačí malárie. Úbytek vrabců z civilizované průmyslové Evropy však není jen zřetelný, ale přímo katastrofální. Během třiceti let zmizelo 80 až 95 procent vrabců polních. Nyní procházejí podobnou »genocidou« i vrabci domácí. Údaje se liší podle měst či anglomerací. Data má k dispozici pařížské Národní muzeum přírodních věd, které zřídilo v Paříži a jejím okolí deset pozorovatelských stanic. Vědec Frédéric Baroteaux ze střediska pro výzkum ptačí populace tohoto muzea podotýká, že výzkumníci zatím nebyli schopni příčiny jednoznačně určit. Podle těchto údajů zmizelo za posledních 10 – 15 let z Británie až 95 % vrabců domácích, zatímco například v Praze klesl za 20 let počet těchto malých ptáků asi o 60 %, v Hamburku za 30 let 50 %. Ve Francii je úbytek pomalejší – 11% v letech 1989 – 2003.

One Response to “Vrabci mizí z Evropy”

  1. Pavel #

    Praha je mezi evropskými městy jedinečná., žije tu mnoho divokých ptáků, například krahujci, holubi hřivnáči, červenky, budníčci, pěnice, drozdi, špačkové, vlaštovky, jiřičky, rehci, slavíci, sojky, straky, kormoráni a další.

    Vrabec domácí, ale v Praze téměř vymizel. Najdete ho v podstatě jen jen v okolí pražské ZOO nebo na Smíchově.

    Z centra vrabci zmizeli. Asi to bude tím, že v okolí hnízdišť vrabci potřebují husté keře, křoví, kde se mohou schovávat. Dnes ale hodně upravují parky a zarostlých křovin, které mohou sloužit jako skrýše ubývá.

Leave a Reply