Venuše dává mikrobům opalovací krém?

23 Kvě

Astronomové-profesionálové i amatéři se těší na 8. červen. Planeta Venuše bude přecházet přes sluneční disk, což je úkaz, který lidé mohli pozorovat naposledy před 122 lety. Česká republika je jedním ze spolupořadatelských států projektu Venus Transit 2004 a je zapojena do mezinárodní sítě, jež bude úkaz pozorovat s cílem změřit co nejpřesněji střední vzdálenost Země od Slunce. Naměřená data z řady míst v Evropě, Asii a Africe budou zpracována pařížskou observatoří a použita k výpočtu astronomické jednotky. Venuše je však zajímavá i z jiného aktuálního důvodu. Vědci neúnavně spekulují o tom, že tato planeta má přece jen nějaký potenciál biologického života.

Vědecký tým Texaské univerzity v El Paso, jehož šéfem je Dirk Schulze- -Makuch, se usilovně zabývá hypotézou, že v mracích planety Venuše mohou mikrobi žít a přežít díky krytu, které jim proti ultrafialovému záření vytvářejí molekulární prstence sloučenin síry.

Hledali jsme málo

Venuši navštívila už v šedesátých a sedmdesátých letech řada sond a našly jen žhnoucí povrch zahřátý na 480 °C. Planeta sice jednou může být jen teplá, vlhká, ale to může trvat miliony let. V kyselých mracích nad Venuší ve výšce asi 50 kilometrů je však teplota pouze 50 až 70 °C, což jsou podmínky, v nichž mikrobi přežijí. Dirk Schulze-Makuch dokonce tvrdí, že chemii atmosféry Venuše lze těžko vysvětlit bez argumentu, že ji mikrobi nějak ovlivňují. „Před třiceti lety jsme toho věděli o možnostech pozemského života v extrémních podmínkách – například v horkých pramenech nebo hluboko po zemskou kůrou – mnohem méně než dnes. Proto jsme život na Venuši a v její atmosféře hledali dost málo,“ tvrdí Schulze-Makuch.

UV filtr ze síry

Venuše nemá na rozdíl od Země ochranný ozónový štít a intenzivní UV záření Slunce je pro bílkoviny a DNA smrtelné. Podle Schulze–Makucha však atmosféra Venuše obsahuje dostatek molekulárních prstenců s osmi atomy síry (cycloocta-sulphur), které mají dvojné vazby a celkem ochotně absorbují UV záření a mění energii na relativně neškodné viditelné vlnové délky. Texasané mají na všechno vysvětlení – i vůči námitce, že i mikrobi potřebují k přežití vodu. „Mikrobi ji můžou cucat z hydratovaných sloučenin síry. Atmosféra Venuše je uživí a poskytuje jim něco jako ochranný opalovací krém. Nyní je čas navrhnout další mise k Venuši a hledat život v jejích mracích,“ odpovídá Dirk Schulze-Makuch kritikům této teorie. Texaští vědci už navrhli Evropské kosmické agentuře (ESA) plán mise. Spočívá ve vyslání sondy k Venuši, která by na oběžné dráze kolem planety nasbírala vzorky atmosféry do „kanystrů“ a vrátila by se s nimi na Zemi. Dirk Schulze-Makuch a jeho kolegové už svou teorii o existenci „Venoušků“ publikovali v září roku 2002 v americkém časopise New Scientist a nyní po dalších laboratorních experimentech usilují o realizaci výzkumného programu přímo v kosmu.

Leave a Reply