Velké práce, malé prémie

23 Čvc

Akademie věd České republiky rozdala 10. června Ceny AV ČR za rok 2004 pro »seniorské« vědce za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji při řešení výzkumných záměrů, programových a grantových projektů, které jsou podporovány z institucionálních a účelových prostředků a Prémie Otto Wichterleho, určené mladým badatelům. Ceny osobně předala předsedkyně AV ČR doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. za účasti místopředsedů doc. PhDr. Lydie Petráňové, CSc., Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc., a RNDr. Jiřího Velemínského, DrSc.

Předání cen a prémií proběhlo v důstojném prostředí Villy Lanna v Praze 6. Ceny AV ČR byly spojeny se skromným finančními prémiemi (komise jich udělila sedm z osmnácti návrhů), těžko odpovídajícími vědecké hodnotě oceněných prací. Prestižní »juniorské« prémie, nazvané podle Otto Wichterleho (1913 – 1998), českého vědce světového formátu (mj. vynálezce měkkých kontaktních čoček) a čestného předsedy AV ČR, se letos udělovaly již potřetí. Oceněno bylo 24 vědců.

Ceny Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu:

RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (Matematický ústav AV ČR) za vědecký výsledek: Soubor prací o matematické teorii dynamiky stlačitelných tekutin završený monografií Dynamics of viscous compressible fluids – s peněžitou odměnou 50 000 Kč; Doc. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR) za vědecký výsledek: Biologie viru West Nile, původce západonilské horečky (soubor vědeckých prací) – s peněžitou odměnou 50 000 Kč; PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR) za vědecký výsledek: Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939 – 1945 – s peněžitou odměnou 50 000 Kč.

Ceny Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce:

Autorský tým ve složení: RNDr. Kateřina Luterová, Ph.D., nar. 1972 (Fyzikální ústav AV ČR), RNDr. Petr Fojtík, Ph.D., nar. 1975 (Fyzikální ústav AV ČR) za vědecký výsledek: Optické vlastnosti polovodičových nanostruktur na bázi křemíku – s celkovou peněžitou odměnou 40 000 Kč; Ing. Michal Hocek, CSc., nar. 1969 (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR) za vědecký výsledek: Soubor prací popisujících vývoj originálních metodik syntéz nových typů purinových derivátů a objev několika nových typů cytostatických látek – s peněžitou odměnou 25 000 Kč; PhDr. Jiří Woitsch, nar. 1976 (Etnologický ústav AV ČR) za vědecký výsledek: Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. století – s peněžitou odměnou 25 000 Kč.

Cena Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů:

Autorský tým ve složení: Ing. Blanka Wichterlová, DrSc., Ing. Zdeněk Sobalík, CSc., Mgr. Jiří Dědeček, CSc. (všichni z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR) za vědecký výsledek: Redoxní zeolitické katalyzátory pro environmentálně významné transformace oxidů dusíku. Vztah struktury a aktivity – s celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč.

Leave a Reply