V roce 2005 pracovalo 443 reaktorů

19 Úno

Podle Světové asociace pro atomovou energii (WNA) je v současné době po celém světě v provozu celkem 443 reaktorů, které disponují výkonem okolo 370 000 MWe. Elektřina vyrobená z jádra zastupuje 16 % průměrné světové produkce a nadále lze počítat s jejím nárůstem.

Do sítě byly podle WNA v uplynulém roce připojeny 2 nové reaktory – japonský Higashidori (1067 MWe) a indický Tarapur (490 MWe). Po delší přestávce začal do sítě opět dodávat energii jeden kanadský reaktor (Pickering – 515 MWe). Naopak k uzavření jaderných zařízení došlo ve dvou případech – jednalo se o německý Obrigheim (340 MWe) a švédský Barsebäck (602 MWe). Celkem tak došlo k navýšení instalované kapacity v jaderných elektrárnách o1130 MWe.

24 nových jaderných reaktorů

Během minulého roku byla zahájena výstavba nových reaktorů ve Finsku (Olkiluoto – 1600 MWe) a v Pakistánu (Chashma – 300 MWe). K lednu 2006 tak bylo na celém světě ve výstavbě 24 jaderných bloků, které mají disponovat kapacitou téměř 19 000 MWe. Kromě toho v současnosti probíhají konkrétní přípravy k vybudování dalších 41 jaderných bloků po celém světě. Nejvíce jich má být vystavěno v Japonsku (celkem 12 reaktorů, např. Kaminoseki – 1373 MWe, Tsurugi – 1538 MWe) a Číně (celkem 9 reaktorů, např. Lingao – 2000 MWe, Qinshan – 1300 MWe). Výhledově se počítá s rozšířením jaderných zařízení o dalších 113 nových reaktorů. Největší podpora výstavby nových jaderných elektráren je zaznamenána v Asii. Konkrétně se plánuje výstavba 48 reaktorů v Jižní Africe a v Indii, 19 reaktorů by měla dále postavit Čína, 13 USA a 8 reaktorů by mělo v budoucnu získat Rusko. Zbylých 25 bloků je rozděleno např. mezi Francii, Indonésii nebo Turecko.

Leave a Reply