V čele učenců stojí Jiří Grygar

25 Čvn

Jubilejní desáté valné shromáždění Učené společnosti ČR, které proběhlo 24. – 25. května v Praze bylo volební a mělo současně příjemnou povinnost: Udělit Ceny Učené společnosti ČR za rok 2004. Novým předsedou Rady Učené společnosti ČR se stal populární astronom RNDr. Jiří Grygar, CSc.

První část dvoudenního shromáždění, ta slavnostnější, se odehrávala v Míčovně Pražského hradu. Předseda Učené společnosti prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. předával za přítomnosti 70 řádných a 5 čestných členů a řady zahraničních hostů Ceny Učené společnosti za r. 2004 ve třech tradičních kategoriích.

Nová medaile

Ceny v kategorii Vědecký pracovník: Ing. Vladimír Havlíček, Dr. (za studie struktur biomolekul), prof. Ing. RNDr. Miroslav Strnad, CSc. (za vývoj biologicky aktivních látek s potencionálním účinkem v onkologické terapii). Cena v kategorii Mladý vědecký pracovník: MUDr. Martin Haluzík, CSc. (za významný přínos ve výzkumu diabetu). Ceny za mimořádné vědecké výsledky studentů gymnázií ČR: 1. Mimořádná cena – Petr Píša z Gymnázia a SPgŠ Jeronýmova, Liberec (za studii česko-lužických styků v 1. pol. 19. století); 2. Mimořádná cena – Pavel Slunský z Gymnázia Šternberk (za studium fotosyntetického aparátu řas a sinic); 3. cena – Markéta Blechová z Gymnázia Uherské Hradiště (za vypracování informačního materiálu pro prevenci karcinogenity prsu); 4. cena – Tereza Dvořáková z Gymnázia Svitavy (za studii »Háj hrdinů ve Svitavách«); 5. cena – Romana Kmochová z Gymnázia Říčany (za studii »Mošaurové z Valdova a jejich panství Dobřejovice«); 6. cena – Lenka Korytarová a Petra Zajacová z Gymnázia Bruntál (za studii »Válečné pomníky z 1. světové války v Bruntále«); 7. cena – Jan Růžička z Gymnázia Neumanova, Žďár nad Sázavou (za studii »Etnicita a tribalismus jako překážka mírového soužití v oblasti Afrického rohu«); 8. cena – Ondřej Zarevúcky z Gymnázia Arabská, Praha 6 (za vytvoření redakčního systému pro informační a vzdělávací portál školy). Poprvé byly udíleny Medaile Učené společnosti České republiky za zásluhy o rozvoj vědy. Prvními držiteli se stali prof. Jaroslav Koutecký, DrSc. (obor teoretická a kvantová chemie, čestný člen Učené společnosti), prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (obor dětská onkologie, předseda US v letech 1998 – 2002), prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. (obor endokrinologie, patologická a klinická fyziologie), prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. (obor virologie a experimentální onkologie), prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr.h.c.mult. (obor fyzikální chemie, první předseda US v letech 1994 – 1997), In memoriam Bohuslav Jan Horáček (mecenáš a zakladatel ceny Praemium Bohemiae, zemřel 2002), prof. Ing. Dr. techn. Otto Wichterle, DrSc., Dr.h.c. mult. (obor makromolekulární chemie, nositel iniciativy založení US, zemřel 1998).

Lídrem se stal astronom

Pondělní program patřil také přednáškám o genové terapii, vývoji léků proti virům, odkazu Alberta Einsteina, populačním vývoji, ale i zajímavé diskusi o organizaci vzdělávání a výzkumu v USA, Francii a Švýcarsku v porovnání se situací v ČR, do níž vstoupili zahraniční čestní členové Učené společnosti.V úterý pokračovalo valné shromáždění v budově AV ČR na Národní třídě volbami. V dalším dvouletém období bude Učenou společnost řídit sedmičlenná Rada, v jejímž čele bude stát populární astronom RNDr. Jiří Grygar, CSc, který vystřídal historika prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc. Dalšími členy jsou imunoložka prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (místopředsedkyně), analytický chemik prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (vědecký tajemník), historik prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (člen), fyzikální biochemik prof. Emil Paleček, DrSc. (člen), matematik prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (člen), osteolog a endokrinolog prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. (člen). Bylo zvoleno deset nových řádných a čestných členů, takže v jubilejním desátém roce své novodobé existence má Učená společnost ČR 98 členů řádných a 37 členů čestných.

Tradice od roku 1784

Učená společnost České republiky, založená v roce 1994, není však stará jen deset let, neboť v dějinném kontextu je starší než Akademie věd. Zaslouží si mnohem historičtější vnímání české veřejnosti. Je nástupkyní – pravděpodobně i právní – Královské české společnosti nauk (KČSN), založené v roce 1784, v jejímž čele se vystřídala řada skvělých osobností. Prvním prezidentem byl kníže Karl Egon Fürst von Fürstenberg I., muzikolog, šlechtic s příbuzenskými vztahy mj. ke Schwarzenbergům a dalším významným rodinám tehjdejší Evropy. Například matematik, filozof a teolog Bernard Bolzano byl předsedou (vedle prezidenta působil do roku 1861 vždy výkonný předseda, poté už byl nejvyšším »bossem« jen předseda) dokonce třikrát v průběhu let 1818 – 1848. Paralelně vedle KČSN od roku 1891 existovala Česká akademie věd a umění (ČAVU), založená architektem a historicky zřejmě největším českým soukromým mecenášem vědy Josefem Hlávkou (zprvu se jmenovala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění), která v roce 1938 měla téměř 400 řádných, mimořádných, přespolních, korespondenčních a čestných členů (mj. T. G. Masaryka nebo amerického exprezidenta Woodrowa Wilsona). V roce 1952 byla činnost obou společností zastavena a byla zřízena Československá akademie věd.

Leave a Reply