Úsměvná jaderná hra ve Švédsku

19 Led

Švédská vláda na konci roku 2004 potvrdila své rozhodnutí uzavřít druhý reaktor jaderné elektrárny Barsebäck. Ve svém prohlášení uvedla, že reaktor na jihu země v blízkosti dánských hranic musí ukončit provoz k 31. květnu 2005. Švédská veřejnost je proti, s jadernou energií souhlasí 82 až 85 % lidí.

Státní podnik Vattenfall, jenž Barsebäck provozuje spolu s energetickou firmou Sydkraft, předpokládá, že finanční prostředky na uzavření budou uvolňovány podle již známého scénáře z dob předčasného ukončení provozu reaktoru Barsebäck 1. Rozhodnutí uzavřít i druhý reaktor Barsebäcku se očekávalo již delší dobu. V říjnu tohoto roku oznámila švédská vládní strana sociálních demokratů svůj plán uzavření, neboť se jí nepodařilo dohodnout se s jaderným průmyslem na detailech a časovém rozvrhu postupného odstavování švédských elektráren. Státem jmenovaný vyjednavatel Bo Bylund doufal, že se podaří uzavřít s provozovateli smlouvu na bázi německého modelu odstavení (vláda se s provozovateli dohodla na odstavení elektráren po ukončení jejich životnosti, ta je stanovena na 32 let). „Naší dlouhodobou vizí je Švédsko, které bude získávat veškerou svou energii z obnovitelných zdrojů,“ prohlásil Bylund několikrát během jednání. Uznal však, že vývoj těchto zdrojů nejde tak rychle, aby energie z vody, větru a biomasy mohla okamžitě zastoupit výpadek z odstavených jaderných elektráren. „Na přechodné období tedy musíme rozumně zvýšit spotřebu zemního plynu,“ říká. Reaktor Barsebäck 1 byl uzavřen v roce 1999 na bázi dohody o náhradě kapitálu a podílových fondů. Jednou z podmínek dohody bylo, že stát vyplatí hodnotu elektřiny, již by Barsebäck 1 vyrobil do konce své stanovené životnosti (tehdy 40 let). Zároveň se stát zavázal ke stejnému přístupu v případě Barsebäcku 2.

V době odstavení prvního reaktoru měli představitelé Barsebäcku plán vyřazení z provozu již hotový. Už tehdy ale říkali, že demolice elektrárny s velkou pravděpodobností nebude moci začít, dokud bude druhý rektor v provozu. „Je pravděpodobné, že demolice Barsebäcku 1 a 2 bude jeden společný projekt. Podle současného časového rozvrhu to znamená, že pilotní projekt začne kolem roku 2015 a demolice celé elektrárny asi v roce 2020,“ tvrdilo tehdy vedené elektrárny. Nynější rozhodnutí vlády ale znamená, že se plány budou muset přehodnotit. Barsebäck 2 vyrobí 3,5 až 4,5 TWh elektřiny za rok, tedy asi 30 % veškeré elektřiny v nejjižnější části Švédska. Proti elektrárně léta protestuje Dánsko, jehož metropole Kodaň leží na dohled. Dánští aktivisté se v minulosti několikrát přivázali řetězy k branám Barsebäcku. Přesto je švédská veřejnost naladěna vůči odstavování jaderných elektráren negativně. V listopadovém průzkumu veřejného mínění se 82 % procent lidí vyslovilo pro zachování provozu všech 11 švédských elektráren či jejich výměnu za nové. Podle úplně nejčerstvějších zpráv se ve Švédsku hraje taková úsměvná hra. Vláda mezitím rozhodla do obnovy ostatních jaderných elektráren investovat 2,8 miliardy eur a letos se očekává dokonce rekordní objem výroby elektřiny z „jádra“.

Leave a Reply