Tag Archives: Urychlovače

Vesmír v první sekundě své existence

23 Lis

Je to o době, kdy vesmír existoval kratší dobu, než dokážou změřit jakékoli stopky na světě; kdy se spolu teprve začaly kamarádit kvarky – základní kameny protonů a neutronů; kdy byl vesmír menší než naše Země! Tak do energií, které panovaly v tomto období, si chce sáhnout přístroj, který svou konstrukcí nebude mít na světě obdoby. Large Hadron Colider (LHC), který by měl být v CERN, Evropském centru pro výzkum jaderné energie v Ženevě (v minulém čísle jsme připomínali 50. výročí jeho vzniku), zprovozněn v roce 2007 a bude schopen srážet částice při energiích 14 TeV. Tedy při energiích, které měl vesmír starý méně než miliontinu sekundy!

[…]

Číhaná na exotické částice

28 Lis

Projekt, který se rozbíhá v České republice, by mohl významně ovlivnit pohled mladých studentů na skutečnou vědu. Právě středoškoláci totiž dostanou šanci podílet se na odtajňování některých záhad vesmíru. Budou nám v hledání nejexotičtějších částic kosmického záření pomáhat právě oni?

Když se před sto lety objevily první známky toho, že se nám ve vzduchu pohybují nabité částice, nepřikládala se tomu žádná kosmická váha. Asi nám naše Země něco ionizujícího vyzařuje z nitra. Jenže potom se v roce 1912 vydal Rakušan Victor Francis Hess se svým heliovým balonem na výlet do výšky přes pět kilometrů nad zemský povrch. K překvapení všech, čím výše balon stoupal, tím více částic svými přístroji detekoval. Bylo jasno, tyto částice musí pocházet z kosmu. […]