Tag Archives: Nanotechnologie

Nové přístupy k návrhu adaptivních elektronických obvodů s využitím evoluce

2 Čvn

Počítačoví inženýři se často při konstrukci počítačů a algoritmů inspirují v biologii. Typickým příkladem jsou evoluční algoritmy inspirované Darwinovou evoluční teorií, které se objevily v 60. letech, ale velké popularity se jim dostalo až začátkem 90. let minulého století. Evoluční algoritmus pracuje s populací bitových řetězců reprezentujících kandidátní řešení problému. Počáteční populaci počítač vygeneruje náhodně, další populace jsou generovány s využitím operátorů, jako jsou např. křížení a mutace, pracujících s těmito řetězci. Do dalších populací se s větší pravděpodobností dostanou ty řetězce, které představují lepší řešení zadaného problému. Kvalitu řetězců určuje tzv. účelová funkce, ve které je zakódována specifikace řešeného problému.

[…]

Komponenty pro molekulární elektroniku odvozené od helicenů

11 Dub

Soubor oceněných prací je věnován novému způsobu přípravy helicenů, tj. jednoduchých organických látek se šroubovicovým uspořádáním. Dosud byla pozornost věnována především helikálním biomolekulám a jiné (podstatně jednodušší) látky, jako například heliceny, stály na okraji zájmu. Bylo to způsobeno mj. tím, že heliceny byly synteticky obtížně dostupné. Tyto jednoduché látky jsou však předurčeny k celé řadě aplikací například v asymetrické syntéze, nelineární optice, materiálové chemii a nanotechnologii.
[…]