Tag Archives: Hominidní druhy

Sahelanthropus tchadensis

3 Lis

Sahelanthropus tchadensis – vyhynulý nejstarší známý hominid či jemu blízký druh, objeven v roce 2002 v Čadu v centrální Africe, stáří 6 – 7 milionů let, byla nalezena téměř kompletní lebka a množství zlomků spodních čelistí a zubů. Objem mozku byl malý, asi 350 ccm a není známo, zda byl bipedální (chodil vzpřímeně po dvou nohách). Menší lišty obočí a menší špičáky ukazují na charakteristiky pozdějších hominidů.
[…]

Homo erectus

24 Říj

Homo erectus existoval mezi 1,8 milionu a 300 000 lety, čili velké rozpětí. Nálezy pocházejí z Afriky, Asie i Evropy a důkazy o používání důmyslnějších kamenných nástrojů a ohně jsou velmi zřetelné. Stejně jako habilis měl tvář s vystupujícími čelistmi, velké stoličky, žádnou bradu, tlusté lišty obočí. Dlouhá nízká lebka umožňovala mozkovou velikost od 750 do 1225 ccm, u starších nálezů je průměr 900 ccm, u pozdních asi 1100 ccm. Kostra byla robustnější než u moderních lidí, jedinci byli silnější než dnešní lidé. Proporce těla se mění podle místa nálezu, v Turecku byli erectus vysocí, štíhlí, silní, v Číně menší, rovněž robustní. Stavba kostry naznačuje účinnou chůzi a běh.

Homo georgicus

24 Srp

Hominidní druh Homo georgicus je relativní novinkou, tento druh byl pojmenován v roce 2002 podle fosilií nalezených v Dmanisi v Gruzii v roce 2001. Je označen za přechod mezi Homo habilis a Homo erectus. Fosilie jsou 1,8 milionu let staré, podstatné jsou nálezy tří částečných lebek a tří spodních čelistí a části kostry. Velikost mozku je od 600 do 680 ccm. Výška je podle kosti nohy asi 1,5 m. Badatelé zatím neučinili konečné závěry.

Homo habilis

23 Srp

Homo habilis je vědecky hodně diskutovaný druh, i když jasný přímý kandidát na předka současných lidí. Habilis existoval v období mezi 2,4 a 1,5 milionu let. Byly nalezeny důkazy, že používal nástroje, proto se mu říká „muž šikovný“. Vědci se přou, zda nálezy mají být zařazeny do rodu Australopitheků nebo do Homo erectus. Rozsah změn oproti Australopithekům je totiž příliš široký. Zatím si však Homo habilis své postavení uhájil. Jeho obličej je sice ještě primitivní, ale méně „opičí“ než u africanus. Zadní zuby se zmenšily. Podstatné změny jsou u mozku. Obsah se zvětšil na 500 až 800 ccm, průměr je 650 ccm, změnil se jeho tvar, nárůst je patrný v tzv. Brocaově oblasti, podstatné pro schopnost řeči. Habilis byl možná prvním „trochu“ mluvícím předchůdcem člověka. Habilis byl statný, při výšce asi 127 cm vážil zhruba 45 kg. Někteří vědci navrhují, aby byl zařazen do nově tvořeného druhu Homo rudolfensis.

Australopithecus boisei

16 Srp

Australopithecus boisei – žil mezi 2,1 a 1,1 milionu let. Podobal se druhu robustus, obličej a zuby však měl ještě masivnější, některé stoličky byly vysoké přes 2 cm. Velikost mozku je podobná – asi 530 ccm. Část paleoantropologů považuje robustus a boisei ze variace téhož druhu. Jedna antropologická teorie řadí druhy aethiopicus, robustus a boisei do jednoho rodu, jenž je nazýván Paranthropus. Australopithekové nebyli kandidáty na přímé předky lidí.

Australopithecus garhi

6 Čvn

Australopithecus garhi – druh byl pojmenován v dubnu 1999 a při jeho popisu se vycházelo jen z částečného nálezu lebky a částí kostí. Lebka liší se od předchozího druhu pozoruhodně extrémní velikostí zubů. Ale kombinace rysů lebky a poměr délek dlouhých kostí rukou a nohou však ukazují na další vývojový stupeň k člověku. Garni byl štíhlý, ale přesto velmi robustní.

Australopithecus aethiopicus

23 Kvě

Hominidní druh Australopithecus aethiopicus – existoval před 2,6 až 2,3 milionu let. Jeho zařazení do vývojové linie bylo složité, východiskem byla pouze lebka nalezená Alanem Walkerem a pár drobných kosterních nálezů. Byl nakonec zařazen jako předchůdce robustus a boisei. […]

Australopithecus africanus

3 Kvě

Hominidní druh Australopithecus africanus – existoval před třemi až dvěma miliony let. Četné nálezy jsou poměrně kompletní. Jedinci jsou podobní afarensis, byli také bipedální, ale měli větší velikost. Lebka ukazuje na větší mozek (420 až 500 ccm), který však ještě nebyl natolik pokročilý, aby jedincům dával schopnost používat řeč. Zadní zuby byly o něco větší než u afarensis. Ačkoli zuby a čelisti byly o hodně větší u lidí, ale tvar a velikost se podstatně lišil od opic. […]

Kenyanthropus platyops

24 Dub

Kenyanthropus platyops – tento hominidní druh byl popsán a pojmenován v roce 2001 podle nálezu nekompletní lebky v Keni, stáří bylo určeno 3,5 milionu let. Velikost lebky je podobná Australopithecus afarensis
a Australopithecus africanus, má velkou plochou tvář a drobné zuby.

Kenyanthropus platyops má podobně jako šimpanzi malou ušní dírku. Mnoho charakteristických rysů sdílí s ostatními primitivními hominidi, například malý mozek. Naopak rozdílná je třeba vysoká lícní kost a zmíněná plochá obličejová část.

Orrorin tugenensis

28 Led

Orrorin tugenensis je druhý nejstarší známý hominidní druh. Tento druh byl objeven v červenci 2001 v západní Keni. Fosilní nález představoval části ruky a stehenní kosti, čelisti a zuby, stáří bylo určeno na šest milionů let. Podle velikostí kostí končetin měl velikost šimpanzí samice, je považován za bipedálního, avšak byl přizpůsobený k lezení po stromech. Vzhledem k zlomkovitému charakteru nálezů byli vědci skeptičtí, pokud jde o určení do linie hominidů, ale další fosilní nálezy v roce 2004 svědčily o bipedalitě.