sopka-schema

18 Čvc

Schéma sopky

Oceánská zemská kůra je tlačena pod kontinentální. Tření mezi pohybujícími se deskami způsobuje zemětřesení. Vznikající teplo způsobuje tavení oceánské zemské kůry, sníží se její hustota a vzniklé magma stoupá nahoru přes slabá místa v kontinentální kůře a způsobuje sopečné erupce.

Leave a Reply