Sbohem, zdravý rozume!

18 Úno

Měl jsem možnost navštívit jeden naprosto zvláštní seminář. S pocitem určitého napětí jsem dočetl sylabus přednášek, který mne přesvědčil, že budu svědkem něčeho mimořádného. Přednášejícími měli být jistí manželé Bělousovi, vysokoškolsky vzdělaní lidé. Téma přednášek znělo „Použití léčebné metody su jok v krizových situacích“. Mé očekávání se však naplnilo natolik, až mi mráz běhal po zádech.

Na skutečnost, že si dneska přednáší kdokoli, kdekoli a o čemkoli, jsme si již v podstatě zvykli. Přednáška, kterou jsem se rozhodl navštívit, však byla výjimečná. Konala se na akademické půdě univerzity pro její studenty a přednášející měli podle patrona daného oboru „akreditaci ministerstva“.

Fazole jsou přece ledviny!

Rada studentům, že při potížích s ledvinami stačí přes noc přilepit na hřbet ruky dvě fazole, protože svým tvarem ledviny připomínají – což prý není náhoda –, mě „dostala do kolen“. V podstatě každá luštěnina, semínko anebo rostlina s názvem podobným lidskému orgánu tak zřejmě nahradí nějaký lék prověřovaný vědeckou metodou desetiletí. Nic proti bláznům, co se skutečně rozhodnout spát „jako princezny na hrášku“. Jen kdyby tato metoda od alopatických lékařských způsobů zároveň neodrazovala. Na stránkách manželů Bělousových jsem se totiž v zápětí dočetl: „Již tisíce lékařů a zdravotnických pracovníků všech specializací volí terapii su jok jako univerzální metodu poskytování lékařské pomoci, a to i v případech, kdy dochází k ohrožení života. … Klasická lékařská věda prakticky nemá k dispozici prostředky, kterými by mohla specificky působit na příčinu nemocí při lehkých onemocněních a při prvních projevech vážných nemocí. Zpravidla se v obou případech používají stejné lékařské preparáty, což není vždy správné. Újma na pacientově zdraví jako následek léčení je často větší než poškození, které s sebou nese sama nemoc…“

Alternativa ano, ale…

Skutečnost, že pacient volí k lékařskému postupu také alternativní způsob léčby, je naprosto v pořádku. Dokonce i za situace, kdy za něj utratí nemalé finanční prostředky. S vědomím, že si pomáhá dvěma způsoby, že má pojistku při alopatické léčbě své nemoci, si rozhodně nemůže ublížit (jinou otázkou je míra podvodu na pacienta). I kdyby metoda byla lživá, nepravdivá anebo jen vysloveně směšná. Nikdy není možné zanedbávat placebový efekt a příznivý účinek na psychiku, který se již věky ukazuje jako nesmírně mocný. Pokud ho však alternativní cesta léčení přesvědčuje, že je jediná správná a že klasická lékařská metoda mu nepomůže tak, jak by měla, jde o nesmírně nebezpečnou a podlou záležitost.

Masáž srdce nahradí akupunktura

Dozvěděl jsem se také, že kurz je zaměřen hlavně prakticky. Na pochopení podstaty metody. Po absolvovaní má umožnit využít poznatky k pomoci sobě i svým blízkým, např. při bolesti hlavy, uší, zubů, silném menstruačním krvácení, bolestech páteře, kloubů, vyčerpanosti. Též měli absolventi umět pomoci dětem při chřipkách, rýmě, oslabené imunitě, nočním pomočování… No naprosto úžasné! Pracovní pomůcky: poznámkový blok, psací potřeby, čajová svíčka a sirky.

Aula univerzity zažila takové zaručené informace, že při nich zůstával rozum stát. Dozvěděl jsem se, že pelyněk na lidské kůži doutná při teplotě 850 °C a vyzařuje infračervené paprsky, avšak na vlnových délkách, které příznivě ovlivňují lidský organismus.

Pelyněk je prostě klasa

Informace, že pelyněk doutná při teplotě 850 °C, hraničí s tvrzením, že první byl na Měsíci hrabě Monte Christo. Kdyby pelyněk na kůži skutečně doutnal při takovéto teplotě, zřejmě bychom si odnesli velmi vážné následky. Udávaná teplota je totiž o více než půl tisícovky stupňů vyšší než teplota, při které se rozpouští olovo, a dokonce je to o 200 °C více, než je teplota tání hliníku. Těžko však říci, při jaké teplotě pak doutnají také jiné látky používané v této disciplíně. Jedno však můžu říci jistě. Pořádně na zadek dostává snaha vědců o solidní popis přírodních procesů. Vždy se totiž najde někdo, kdo se jejich snažení vysměje.

Hlavně držte palec vzhůru

Celý den byl v podstatě věnován akupunktuře. Ovšem od té klasické, alopatické a lékařsky přijímané verze akupunktury se přednášení podstatně lišilo. Nespočetněkrát vyvrácené hypotézy o existenci meridiánových drah byly tažným zařízením celé mašinerie blábolů o zcela jistě a „vědecky prověřených pozitivních účincích na lidský organismus“. Šok přišel vzápětí. Po seznámení s projekcí orgánů na jednotlivá místa rukou jsme se dozvěděli, jak bezpečně zastavit nejnebezpečnější krvácení na lidském těle, krvácení z krční tepny – krkavice. V rámci svého učení totiž manželé Bělousovi zastávali názor, že toto krvácení bezpečně zastaví stisknutím příslušného akupunkturního bodu na palci pravé ruky. Ovšem pozor. Palec musí směřovat vzhůru! Pokud by směřoval směrem dolů, mohlo by se jednat o negativní energii! Překvapení však nebralo konce. Zjistili jsme, že i zástavu srdce není třeba řešit tak invazní metodou, jakou je nepřímá masáž srdce a dýchání z úst do úst. Je to prý zbytečné. Stačí masáž srdce nahradit příslušnou masáží bodu na ruce, který je projekcí srdce. Tato skutečnost by byla úžasná, kdyby opravdu fungovala. Bezvědomí má také svůj léčebný akupunkturní protějšek. Není třeba se starat o životní funkce. Pokud prý budeme schopni masírovat projekci mozku, pak postiženému pomůžeme stejně dobře jako odborným lékařským zákrokem.

Jak rychle zabít člověka?

Možná mě mohla utěšit skutečnost, že polovina studentů těm blábolům neuvěřila. Pohled z druhé strany je však zdrcující. Musím totiž stejně tak konstatovat, že téměř polovina jim uvěřila. Za situace, kdy si uvědomím, jaká část lidí nyní chodí po tomto světě zmanipulovaná takovými extrémně nebezpečnými nesmysly, jímá mě hrůza. Skutečnost, kdy vidím člověka po absolvování tohoto kurzu, jak při dopravní nehodě podává první pomoc držením palce na ruce anebo masírováním dlaně umírajícího člověka je více než otřesná. Je-li pravdou skutečnost, že manželé Bělousovi jsou držiteli akreditace pro takovouto výuku ve školských zařízeních, pak se obávám nejen o zdravý rozum absolventů kurzu, ale stejně tak i o rozum a soudnost lidí na příslušných ministerstvech a úřadech.

Hloupost je nebezpečná

Jen těžko si lze představit, kolik takových pseudoučitelů po naší zemi s příslušným glejtem chodí. A kolik je lidí vychovaných k užívání těchto anebo podobných zaručeně pravých a ověřených metod. Je sice možná pravda, že Česká asociace lékařů akupunkturistů přijala metodu su jok, vycházející z korejské přírodní medicíny, jako akupunkturní disciplínu. Uvádí se, že metodu rozpracoval korejský univerzitní profesor MUDr. Park Jae Woo a nechal si ji v Londýně licenčně zaregistrovat. Jenže jeho popis „třípočátkové meditace úsměvu“, metod su jok nebo twist (aniž bych je chtěl komentovat) je tak trochu o něčem jiném, co „učí“ manželé Bělousovi. Jejich pojetí skutečně nezachrání ani dlouhodobý půvab východních kultur a medicín. Vaši krvácející krkavici už vůbec ne.

Bez ostychu si dovolím nazvat kurzy, v nichž se lidé učí dávat první pomoc scestně, jako „rychlokurzy zabíjení“. Setkáváme se tak s extrémním případem pavědeckého myšlení. Nejenže jím klátíme po staletí budované poznatky o přírodě, člověku a jeho zdraví. Nepřímo zde totiž klátíme i samotné lidské životy tím, že je ohrožujeme něčím nesmírně nebezpečným. Lidskou hloupostí a naivitou.

Leave a Reply