Rusové otvírají vědeckou ambasádu

18 Zář

Ruská akademie přírodních věd otevírá v ČR své zastoupení a chce se podělit s Evropou o své vynálezy a inovace. Z Prahy to bude mít blíž. Česká republika bude první zemí ve východní a centrální Evropě, kde ruští vědci založí svou „ambasádu“.

O vzniku zastoupení Ruské akademie přírodních věd (RAPV) informoval profesor Igor Bazikov během předávání diplomů RAPV svým českým kolegům. Tuto iniciativu podpořili profesoři Akademie věd ČR, Karlovy univerzity a ruští diplomaté. K otevření zastoupení chybí jen registrace na českém ministerstvu vnitra, „ambasáda“ bude mít sídlo v Praze. Členy Akademie je 18 laureátů Nobelovy ceny, jsou jimi např. exprezident Michail Gorbačov, spisovatel-disident Alexandr Solženicyn, fyzik Nikolaj Basov, ekonom Vasilij Leontjev, fyzik Sergej Kapitsa. Význam těchto jmen svědčí o prestiži a uznání této instituce ve světě.

Čeští členové

Viceprezidentka Akademie Lydija V. Ivanickaja předala během prezentace RAPV českým vědcům diplomy zahraničních členů:

  • ředitelce Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR doc. MUDr. Evě Sykové, DrSc.,
  • ředitelce Ústavu mikrobiologie Akademie věd ČR doc. MUDr. Blance Říhové, DrSc.,
  • viceprezidentovi Českého sdružení dermatovenerologie prof. MUDr. Františku Vodníkovi, DrSc.,
  • řediteli oddělení venerologie Karlovy univerzity MUDr. Romanu Triznovi,
  • pracovnici Ruského střediska vědy PhDr. Radmile Drakeové.

„Akademie věd ČR je otevřena spolupráci s ruskými vědci především v oblasti biotechnologií. Biomedicína není pouze vědou, ale i potenciálním zdrojem financování vědecké činnosti,“ řekla doc. Eva Syková. Ocenění během prezentace získali i Rusové, kteří již léta pracují v České republice. Především akademik Igor A. Bazikov, který byl Univerzitou v Cambridge zařazen do seznamu 2000 intelektuálů 21. století a podle Amerického biografického ústavu byl také Člověkem roku 2001 v oblasti biotechnologií. RAPV dále ocenila působení profesora Rytmika T. Chačatrjana, který přes 20 let spolupracuje s českými vědci v oblasti energetických systémů.

Praha je první

Během předávání cen akademik Bazikov sdělil, že se RAPV rozhodla založit své pobočky ve střední a východní Evropě. Česká republika bude v tomto směru první zemí. Iniciátorem česko-ruské spolupráce je akademik Bazikov žijící v ČR a úzce spolupracující s českými vědci již 3 roky. Je přesvědčen o tom, že ruští vědci vnímají Českou republiku jako spřízněnou zemi také z historických důvodů. T. G. Masaryk přijal v tehdejším Československu 12 ruských výzkumných ústavů, jež byly na domácí půdě vystavovány bolševickému teroru. Díky pozvání československého prezidenta si ruští akademici a profesoři zachránili život a začali pracovat v zájmu Československa. Někteří ruští diplomaté se již nyní vyjádřili k záměru založení pobočky RAPV v ČR. Podle slov 1. sekretáře Velvyslanectví RF Valerije Iljuchina „existence zastoupení RAPV v Praze není pouze otázkou vědy a techniky, ale i politické spolupráce ČR a RF“. Ruský diplomat přislíbil veškerou pomoc pro rozvoj vědeckých vztahů mezi oběma zeměmi.

Společné programy

RAPV v ČR je občanským vědeckým sdružením, které sjednotí ruské a české vědce různých oblastí – přírodovědce, rozvojové pracovníky v oblasti technologií i humanitních věd. Předpokládá se také spolupráce při vytváření bezpečnostních programů společnosti, např. při řešení problémů s uplatňováním nových technologií, ekologických otázek, dále na snižování hrozby globálních a lokálních konfliktů, na zajišťování informační bezpečnosti a právní ochrany lidstva. Velká pozornost bude věnována také zpracování strategie podpory spolupráce mezi českými a ruskými regiony. Třetím úkolem RAPV v Praze je všestranné prosazování idejí humanizace a intelektualizace ve společnosti na základě zdokonalených vzdělávacích programů, v neposlední řadě i přispívání k oživení kultury obou národů. Plánem RAPV je zabývat se rozšiřování, ideje noosferového systému hodnot, který má zajistit nekrizový vývoj nejen české a ruské, ale i světové civilizace. Akademik Bazikov se rovněž obrátil na mnohé vědce výzkumných ústavů, vysokých škol a institucí, dále na autory vynálezů a zakladatele nových vědeckých směrů s nabídkou na spolupráci a s návrhem na společnou česko-ruskou podporu světové vědy.

Vízový režim vadí

Ruští a čeští vědci na setkání hovořili nejen o posledních vynálezech a inovacích v oblasti vědy. Na akademické půdě byla diskutována i zcela „pragmatická“ témata. Podle slov viceprezidenta Geologického ústavu AV ČR prof. Václava Němce vůle vědců pro vývoj rusko-české vědy nestačí. Profesoři, akademici a mladí specialisté jsou bohužel často nuceni zrušit svou účast na zahraničních konferencích kvůli vízovým komplikacím. Několik dnů musejí Češi a Rusové strávit pouze kompletováním mnoha dokladů, dále čekáním na vyjádření konzulátu a poté doufat, že skutečně obdrží turistické vízum do země, ve které je již očekávají jejich kolegové. „Podobné bariéry by neměly stát v cestě nejen vědcům, ale i obyčejným občanům, podnikatelům a turistům,“ míní profesor Němec, jehož názor podpořili i všichni přítomní. Zástupce ruského velvyslanectví v Praze Valerij Iljuchin ujistil české vědce, že ruský konzulát udělá vše možné, aby procedura vyřizování víz pro české intelektuály probíhala operativně. „Vízový režim je ale bohužel otázka, jejíž řešení je na ČR s EU. Rusko je zjednodušení nakloněno,“ dodal.

Leave a Reply