Archive | Farmaceutika RSS feed for this section

Nové protinádorové léčivo z „české kuchyně“

2 Kvě

Jmenuji se Petr Sova, narodil jsem se 13. listopadu 1965 v Bratislavě v rodině vysokoškolských učitelů. V roce 1971 jsme se přestěhovali do Hradce Králové, kam rodiče přešli na nově zřízenou Farmaceutickou fakultu UK. V Hradci Králové jsem absolvoval Gymnázium J. K. Tyla, kde jsem v roce 1985 maturoval. Má cesta k vysokoškolskému vzdělání byla poněkud komplikovaná vzhledem k tomu, že jsem neskrýval svůj postoj k tehdejšímu režimu, což se odrazilo v určité politické diskriminaci. Po maturitě jsem pracoval několik let jako dělník v různých profesích a později jako laborant na katedře farmakologie a toxikologie na farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Tam mě velice zaujala problematika přípravy a preklinického testování léčiv, a proto jsem se rozhodl pro studium na této fakultě. Vykonal jsem přijímací zkoušky a byl jsem převeden na Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Vzhledem k tomu, že jsem nezměnil své názory, stal jsem se po nějaké době opět dělníkem, tentokrát v Bratislavě ve skladu léčiv n. p. Medika.

[…]

Komponenty pro molekulární elektroniku odvozené od helicenů

11 Dub

Soubor oceněných prací je věnován novému způsobu přípravy helicenů, tj. jednoduchých organických látek se šroubovicovým uspořádáním. Dosud byla pozornost věnována především helikálním biomolekulám a jiné (podstatně jednodušší) látky, jako například heliceny, stály na okraji zájmu. Bylo to způsobeno mj. tím, že heliceny byly synteticky obtížně dostupné. Tyto jednoduché látky jsou však předurčeny k celé řadě aplikací například v asymetrické syntéze, nelineární optice, materiálové chemii a nanotechnologii.
[…]